Nyheter

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen foreslår å bevilge 19 millioner kroner til et formidlingssenter på stedet der Klemenskirken i Trondheim ble funnet i 2016. Budsjettforslaget for kulturminnefeltet er ellers i all hovedsak på samme nivå som i fjor.

Publisert: 8. oktober 2018 | Endret: 30. januar 2024

Klemenskirkeruinene ble funnet høsten 2016, og den arkeologiske utgravningen ble sluttført i fjor sommer. Regjeringen foreslår å styrke post 70 (tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner) på Riksantikvarens budsjett med 19 millioner kroner til formidlingssenteret for Klemenskirken.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for Riksantikvaren innebærer ellers i all hovedsak at budsjett for 2018 videreføres neste år. Det er noen justeringer for prisvekst.

Andre satsinger

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen også å sette av 1,17 millioner kroner til Historiske vandreruter, et samarbeidsprosjekt mellom Turistforeningen og Riksantikvaren. Målet med prosjektet er å øke bruken av gamle ferdselsruter med kulturhistoriske og friluftsmessige kvaliteter. Disse midlene er satt av på Miljødirektoratets budsjett.

Som ledd i norsk medlemskap i verdensarvkomiteen blir det i bistandsbudsjettet for 2019 foreslått betydelig økte ressurser for å styrke forvaltningen og tryggingen av verdensarven globalt med særlig satsing på Afrika. Dette er midler som går over Utenriksdepartementets budsjett.

Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet: Regjeringen sikrer Klemenskirken i Trondheim

Les mer om statsbudsjettet her: Regjeringens samleside for statsbudsjettet 2019 

Dato 08.10.2018 16:16 endret 08.10.2018 16:18

Mer informasjon:

Les mer om statsbudsjettet her: Regjeringens samleside for statsbudsjettet 2019 

Pressemelding

Se pressemelding fra Klima- og miljødepartementet:
Regjeringen sikrer Klemenskirken i Trondheim