Nyheter

Statsbudsjettet 2020

Budsjettforslaget for kulturminnefeltet er i all hovedsak på samme nivå som i fjor.

Publisert: 7. oktober 2019 | Endret: 30. januar 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett for Riksantikvaren innebærer i all hovedsak at budsjett for 2019 videreføres neste år. Riksantikvarens tilskuddsmidler, som bevaringsprogrammene for kulturminner og kulturmiljø, er på 468,1 millioner kroner.

Tilskuddsposten til verdensarv er økt med 5 millioner kroner (6 millioner kroner i 2021), som skal gå til Tungtvannskjelleren på Rjukan.

Riksantikvarens driftsbudsjett er kuttet noe, både i forbindelse med Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, og i forbindelse med oppgaveoverføringen til fylkeskommunene gjennom regionreformen.

Mer informasjon:

Les mer om statsbudsjettet her:
Regjeringens samleside om forslaget til statsbudsjett 2020

Andre satsinger

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kulturminnefondet med ti millioner kroner i 2020. Norsk kulturminnefond er en rendyrket tilskuddsordning, der målgruppen er private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen også å sette av 21,8 millioner kroner til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Riksantikvaren. Disse midlene er satt av på Miljødirektoratets budsjett.

Dato 07.10.2019 14:02 endret 07.10.2019 14:06