Nyheter

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer i all hovedsak at budsjettet for kulturmiljøfeltet videreføres neste år.

Publisert: 12. oktober 2020 | Endret: 29. januar 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett for Riksantikvaren innebærer i all hovedsak at budsjett for 2020 videreføres neste år. Riksantikvarens tilskuddsmidler, som bevaringsprogrammene for kulturminner og kulturmiljø, er på 479 652 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å sette av 7,9 millioner kroner til å ferdigstille undersøkelsen av Gjellestadskipet utenfor Halden.
I forbindelse med oppgaveoverføringen til fylkeskommunene gjennom regionreformen får Riksantikvarens driftsbudsjett et kutt på drøyt 4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Kulturminnefondet med 3,4 millioner kroner i 2021. Norsk kulturminnefond er en rendyrket tilskuddsordning, der målgruppen er private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.

Les mer om statsbudsjettet her:
Regjeringens samleside om forslaget til statsbudsjett 2021