Nyheter

Statsbudsjettet 2022

Liten reduksjon for Riksantikvarens tilskuddsordninger i forslaget til statsbudsjett

Publisert: 12. oktober 2021 | Endret: 29. januar 2024

– Vi har en fersk kulturmiljømelding som vi ser frem til å følge opp. Vi skal jobbe videre med å blant annet utvikle nye tematiske bevaringsstrategier, samt å styrke klimaperspektivet i kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Totalt gir forslaget til statsbudsjett en reduksjon på tildelingen til Riksantikvaren på 4,5 prosent fra 2021.

– Vi får et kutt på ca. 15 millioner i ordningen for tilskuddsmidler til private eiere av fredede bygninger, samt kutt på 6, 1 millioner i bevilgninger til fartøyvernet sammenlignet med 2021.

Les mer om statsbudsjettet her:
Regjeringens samleside for forslag til statsbudsjett for 2022