Miljøovervåkingsprogrammer

Verneverdige bygninger i utvalgte kommuner

Miljøovervåkningsprogrammet gir oversikt over utviklingen av tap, endring og tilstand for verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger.

Kommunalt verneverdig smie på Rotnes bruk Nittedal 2016. Foto: Åse Dammann NIKU
Smie på Rotnes bruk i Nittedal Foto: Åse Dammann, NIKU

Overvåkingen gjennomføres ved kontrollregistrering av SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900, kommunalt verneverdige kulturminner, statlig listeførte bygninger verneklasse 2 og listeførte kirker i 10 kommuner.

Resultatene gir indikasjoner på årsaker til tap og forholdet mellom virkemiddelbruk og bevaringsgrad. Datagrunnlaget brukes til rapportering til Nasjonalt miljømål 2.1: «Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast».

«Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner» bygger videre på overvåkingsprogrammet «Gamle hus da og nå 2000-2014».

Overvåkingsområder:

 • Bø i Telemark
 • Eidskog
 • Flora
 • Fræna
 • Gjerstad
 • Holmestrand
 • Kautokeino
 • Melhus
 • Nittedal
 • Nord-Aurdal
 • Saltdal
 • Samnanger
 • Sandnes
 • Sarpsborg
 • Skjåk
 • Snåsa
 • Tromsø
 • Vega

Tidsperiode: 2020-2024

Utføres av: Asplan Viak AS

Prosjektet og resultater fra programmet i perioden 2000-2019 er  publisert i NIKU-rapporten ‘Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner, sammendragsrapport 2000-2019’.

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 26. april 2023