Miljøovervåkningsprogrammer

Arkeologiske kulturminner i utvalgte kommuner

På oppdrag fra Riksantikvaren gjennomfører Asplan Viak kontrollregistrering av automatisk fredede arkeologiske kulturminner i et utvalg kommuner. Tilstand og endringer blir registrert for å kartlegge tap og skade.

Fangstgrop i Kautokeino. Fra rapport Fangstgrop som ble smøregrop. Skadene ble selv kulturminner. Foto: Riksantikvaren

Programmet bygger på det tidligere miljøovervåkingsprogrammet «Fortidens minner i dagens landskap» som ble gjennomført av NIKU i perioden 2000-2014, men med noen endringer.

Første del ble gjennomført av Sweco Norge i perioden 2015-2019, endelig rapportering for dette ble levert våren 2020. Rapporten finner du her.

Andre del gjennomføres nå av Asplan Viak i perioden 2021-2024. I dette programmet kontrolleres et utvalg på 50 % av de kjente automatisk fredete arkeologiske lokalitetene i 10 kommuner. De utvalgte kommunene er i:

  • Tromsø – kontroll i 2015 og 2021
  • Trondheim – kontrollert i 2015 og 2021
  • Kautokeino – kontroll i 2016 og 2021
  • Hustadvika (tidligere Fræna)- kontroll i 2016 og 2021)
  • Skjåk – kontroll i 2017 og 2022
  • Sandnes – kontroll i 2017 og 2022
  • Bømlo – kontroll i 2018, og 2023
  • Sortland – kontroll i 2018 og 2023
  • Sarpsborg – kontroll i 2019 og 2024
  • Modum – kontroll i 2019 og 2024).

Mål: Å undersøke hvor mange av de automatisk fredete arkeologiske kulturminner som går tapt, og i hvilken grad de gjenstående arkeologiske kulturminner er skadet på ny eller ytterligere truet. Overvåkingen skal gi Riksantikvaren grunnlag for å rapportere og styre i henhold til de nasjonale målene for kulturminneforvaltningen. Gjennom analyser skal det blant annet indentifiseres årsaker til tap og skade, trusselbilder og virkningen av ulike former for vern.

Oppstart:  2021-2024. Registrering av to kommuner i året til og med 2024.

Utføres av: Asplan Viak

Overvåkingsområder:

Tromsø, Trondheim, Kautokeino, Hustadvika (tidligere Fræna), Sandnes, Skjåk, Bømlo, Sortland, Sarpsborg og Modum kommuner.

Publisert: 11. juni 2020 | Endret: 14. februar 2023