Nyheter

Tar vare på Norges eldste byggverk

Årets tilskudd til middelalderbygg i tre og tilskudd til ruiner er fordelt.  

 

Publisert: 19. februar 2024

Middelalderloft er blant de eldste byggverkene i Norge.
Treskurd i Telemark. Vakre utskjæringer pryder garden Steingaardskroken. Foto: Anders Lien.

– Norge er det landet i Europa som har flest bevarte trehus fra middelalderen. Norge har et stort ansvar for å holde dem i god stand. Tilskuddene som nå deles ut, bidrar til at også kommende generasjoner kan oppleve disse viktige sporene av norsk historie. Tildelingen dekker hele 90 prosent av vedlikeholdsbehovet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Et våtere og varmere klima skaper problemer for gamle trehus gjennom både ekstremvær og økt fukt og råte. Det er derfor viktig å sørge for tette tak og reparasjoner med tradisjonelle materialer og godt håndverk.  

Norge har litt over 250 tømmerhus fra middelalderen, og i europeisk sammenheng er det helt spesielt at vi har så mange bevarte bygg fra før 1500-tallet.  Seks fylker har søkt om midler: Oslo, Agder, Buskerud, Innlandet, Møre og Romsdal, Telemark og Vestfold. Dette er de som har flest middelalderhus. 

For middelalderbygningene har fylkeskommunene fått søknader for 6,7 millioner, mens rammen for tilskudd er på 6 millioner. Fylkeskommunene søker både om istandsetting, forprosjekter og prøvetaking av tømmer for datering av bygninger, såkalt dendrokronologisk datering.

Vi mener det er spennende at flere fylker, som Møre og Romsdal, Telemark og Innlandet, har søkt om midler til datering av bygninger, sier riksantikvar Hanna Geiran.  Tømmeret kan gi oss viktige opplysninger om både vår felles historie og om enkeltbygninger, og derfor støtter vi dette med tilskuddsmidler.  

I samarbeid med flere fylker laget Riksantikvaren en egen veileder for datering av tømmer høsten 2023. 

Ruiner er rester av praktbygg   

Ruiner er ofte rester etter middelalderens praktanlegg: Klostre, borger og kirker, og tilskuddene går til å konservere og bevare ruinene mot slitasje, vær og vind og å sikre nødvendig kunnskap for å bevare ruinen for ettertiden.  

 Fylkeskommunene fikk inn søknader på nesten 25 millioner. Rammen for tilskudd i 2024 er på 12 millioner, samt tre millioner i tilsagn for 2025 for flerårige prosjekter. I tildelingen prioriterer Riksantikvaren å gi tilskudd slik at ruinkonserveringsprosjekter kan bli fullført.   

 – Alle ruintiltak er i praksis klimarelatert, fordi både konservering, tilrettelegging og kartlegging av ruiner under bakken handler om å enten begrense klimabelastningen eller å forebygge for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Dette er spesielt viktig nå med økende klimautfordringer som truer både ruiner som er synlige over bakken og ruiner under bakken.   

 I årene som kommer ser Riksantikvaren at det er store behov flere steder.  

 Byantikvaren i Oslo og Rogaland fylkeskommune har lagt inn de mest omfattende søknadene. Oslo står ved starten av et større istandsettingsarbeid på klosterruinene på Hovedøya. Arbeidet ble igangsatt i 2023 og er forventet å vare i mange år. I Rogaland er konserveringen av kongsgårdruinen på Avaldsnes inne i sluttfasen, og nå forbereder fylkeskommunen med flere tiltak for formidling og tilrettelegging av anlegget. Dette er viktig, både for å beskytte ruinen og for å sikre publikum.

Se tabeller under for tilskudd til middelalderbygg, og deretter ruiner.

Tilskudd til middelalderbygg

 

Organisasjon Søknader Søknadssum Tilskudd
Agder 3 1 350 000 1 300 000
Akershus 0
Buskerud 5 1 442 098 1 350 000
Finnmark 0
Innlandet 3 972 000 900 000
Møre og Romsdal 0 25 000
Nordland 0
Oslo 0
Rogaland 0
Sametinget 0
Telemark 2 293 750 470 000
Troms 0
Trøndelag 0
Vestfold 0
Vestland 1 2 700 000 1 955 000
Østfold 0
Samlet 14 kr 6 757 848 kr 6 000 000

Tilskudd til ruiner

Organisasjon Søknader Søknadssum Tilskudd 2024, tilsagn 2025
Agder 0 0
Akershus 1 50 000 50 000
Buskerud 0
Finnmark 0
Innlandet 2 2 960 000 2 000 000
Møre og Romsdal 2 297 000 290 000
Nordland 0
Oslo 1 5 912 500 3 400 000
Rogaland 1 5 912 375 2 700 000
Sametinget 0
Telemark 1 2 762 500 1 830 000
Troms 0
Trøndelag 4 1 995 600 1 230 000
Vestfold 0
Vestland 3 4 880 000 3 300 000
Østfold 1 200 000 200 000
Samlet 16 kr 24 969 975 kr 15 000 000
Utskjæringer. Det er vakre detaljer på loftet i Steingaardskroken i Telemark.
Foto: Anders Lien.
Hovedøya klosterruiner. Ute på Hovedøya ligger ruinene av et kloster som ble grunnlagt i 1147 og oppløst i 1532, rett før reformasjonen.
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren.
Gamle hus trenger omsorg. Tilskudd har bidratt til at middelalderhusene i Telemark blir tatt vare på.
Foto: Anders Lien.
Konservering av ruin på Avaldsnes.
Avaldsnes middelalderruin. På Avaldsnes i Rogaland har det foregått et stort konserveringsprosjekt.
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren.
Svalgangen rammer inn utsikten. Gardstunet har stolte tradisjoner på Steingaardskroken.
Foto: Anders Lien.
Georadar på Steinvikholmen. På Steinvikholmen i Trøndelag er det gjort spennende funn med georadar. Georadar kartlegger lagene under bakken.
Foto: Merethe Skjelfjord Kristiansen, Fortidsminneforeningen.
Drone over Steinvikholmen. Nye metoder i bruk for å kartlegge gamle områder.
Foto: Merethe Skjelfjord Kristiansen, Fortidsminneforeningen.
Middelalderloftene er blant de eldste byggverkene i Norge.
Nytt møter gammelt. Loftet står støtt etter utbedringer på Steingaardskroken.
Foto: Anders Lien.

Pressekontakt

Tlf: 404 65 153.
E-post: kom@ra.no