Nyheter

Til alle som har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren i 2020

Midlene fra Riksantikvarens tilskuddsordninger kommer over statsbudsjettet (Klima- og miljødepartementet). Departementet har nå gitt gode og tydelige retningslinjer for tilskudd utbetalt i 2020.

Publisert: 7. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren

Utbetalte tilskudd i 2020 vil ikke kreves tilbake, selv om tiltaket det er søkt støtte til ikke kan gjennomføres i år. Dette forutsetter at arbeidet med å gjennomføre det aktuelle tiltaket fortsetter i 2021.

Målet må likevel være at tilskudd skal brukes i 2020. Dette kan ha avgjørende betydning for små og mellomstore bedrifter i tiden vi nå er inne i.

Dersom man ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, kan det være mulig å omdisponere midlene. Dette må tas opp med Riksantikvaren, som  vil ha tett dialog med Klima- og miljødepartementet om bruken av tilskuddene dersom disse ikke benyttes til det opprinnelige formålet i 2020.