Tilbakemelding på KIK-samling

Takk for at du deltok på KIK-samling på Hamar! Vi håper du har anledning til å svare på spørsmålene i tilbakemeldingskjemaet under.

Har du spørsmål, eller andre tilbakemeldinger, så kan du kontakte Kristina eller Line hos Riksantikvaren på:
kristina.woll.lunke@ra.no
line.bardseng@ra.no

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
1. Opplevde du kurset som nyttig for ditt daglige arbeid?
1=Ikke nyttig 4=Svært nyttig
3. Vil du delta på et tilsvarende KIK-kurs igjen?
1=Tror ikke det 4=Svært gjerne

Publisert: 27. november 2023 | Endret: 28. november 2023