Nyheter

Tilskudd vil gi ny fagkunnskap i fartøyvernet

–  Riksantikvaren tar grep for å målrette arbeid med fagutvikling i fartøyvernet. Vi legger om tilskuddsordningen og prioriterer en egen pott til fagutviklingsprosjekter, sier Geiran.

 

 

Publisert: 9. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Tilskudd til fartøyvernprosjekter - arbeider på Jelse.
Isegran. Fra arbeidene på skøyta Jelse på Isegran. Jelse er fra 1700-tallet. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren.

I 2023 setter Riksantikvaren av 2,9 millioner kroner til prosjekter for fagutvikling. Det er en forutsetning at prosjektene bidrar til å fylle kunnskapshullene i fartøyvernet.

Fartøyvernet har i liten grad blitt integrert i de akademiske institusjonene som bidrar med forsking på andre vernefelt, men har likevel klart å utvikle egne kunnskapsmiljø. Gjennom tilskudd til fagutvikling håper Riksantikvaren å kunne bidra til å sikre og løfte den faglige kompetansen i fartøyvernet.

Både fartøyvernsentre, museer og frivillige organisasjoner arbeider med fagutvikling i fartøyvernprosjekter og søker på ordningen. Flere av disse søker om flerårige prosjekter.

– Det er bra, sier Geiran. Vi ønsker oss større prosjekter, gjerne med mer samfinansiering og flere samarbeidspartnere. Det er viktig at kompetansen som utvikles deles med flere.

Tilskudd til 14 prosjekter

Totalt kom det inn 34 søknader om prosjekttilskudd i 2023, med en samlet søknadssum på over 9 millioner.

–  14 av årets søknader får tilskudd, sier Geiran. – Av disse er åtte fra fartøyvernsentrene og seks fra andre søkere. Mearrasiida, Isegran fartøyvernsenter og Hardanger fartøyvernsenter får de største prosjekttilskuddene i år.

Mearrasiida får tilskudd til ett prosjekt: 

 • kr 400 000 til a registrere små åpne trebåter i Porsanger kommune, samt eventuelle andre kommuner i Finnmark der dette er relevant.

Isegran fartøyvernsenter får tilskudd til to prosjekter: 

 • kr 558 750 til Hvalerskøyteprosjektet: Gjenvinning av tradisjonskunnskap gjennom dokumentasjon og forsking.
 • kr 125 000 til seminar om Hvalerskøyta: Underveis-seminar som skal øke kunnskapen om håndverket og teknikkene.

Hardanger fartøyvernsenter får tilskudd til tre prosjekter: 

 • kr 647 500 til riggprosjekt: Produksjon og bruk av gaffelrigg, innsamling og systematisering av kunnskap.
 • kr 160 000 til trearbeid på stålfartøy: Innsamling og systematisering av kunnskap knyttet til trearbeid på stålfartøy.
 • kr 158 334 til dokumentasjon av Hardangerbåter: Synfaring og dokumentasjon av båter og naustmiljø i Hardanger.

Bredalsholmen fartøyvernsenter får tilskudd til tre prosjekter:  

 • kr 56 250 til tidfesting av materialer og håndverk: Økt kunnskap om materialer, deler og arbeidsmåter brukt ved fartøybygging.
 • kr 78 000 til sikkerhet og damp: Kartlegging av situasjonen og etablering av sikkerhetsrutiner for damputstyr.
 • kr 145 000 til Fagskolen: Etablering av utdanning i restaurering av vernede mekaniske konstruksjone

Nordnorsk fartøyvernsenter får tilskudd til to prosjekter: 

 • kr 144 000 til håndforming støpeformer i sand: Sikre håndverkskunnskapen om tilvirking av støpemodeller og støpeformer.
 • kr 137 000 til produksjon av brennstoffdyser og spredere: Sikre kunnskap om produksjon av nye dyser og spredere til historiske motorer.

Jektefartsmuseet i Bodø får tilskudd til ett prosjekt: 

 • kr 150 500 til fotogrammetri som metode for dokumentasjon og forvaltning av kunnskap om småbåter for båtbyggere, museer og fartøyvernsenter.

Forbundet Kysten får tilskudd til ett prosjekt: 

 • kr 134 000 til fagseminar om små og åpne båter: Praktisk og teoretisk innføring, med førstelinjeforvaltningen som målgruppe.

Engøyholmen kystkultursenter får tilskudd til ett prosjekt: 

 • kr 34 400 til kurs i lagerstøping: Støping av nye sliteflater i eldre lagre på historiske motorer.

Tidligere i vinter delte Riksantikvaren ut tilskudd til kjerneaktiviteter hos de tre nasjonale fartøyvernsentrene fra samme tilskuddspost.