Tilskuddsordninger

Tilskudd til fredete bygninger i privat eie fra før 1537

Hvem kan søke?

Eiere og forvaltere av fredete middelalderhus fra før 1537.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til

  • sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  • tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring (post 73)

Hvordan søker du?

Søknad skal sendes til fylkeskommunen.

Søknadskjema

Søknad om tilskudd til istandsetting av fredete bygninger i privat eie fra før 1537 (PDF)

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Det er fylkeskommunene som fordeler tilskudd til fredete bygninger i privat eie fra før 1537. Ta kontakt med din fylkeskommune for å få nærmere informasjon om prioriteringer eller hjelp og veiledning til søknaden.

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023