Tilskuddsordninger

Tilskudd til konservering av kirkekunst

Hvem kan søke?

Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes tilskudd til

  • prosjektering
  • sikring
  • konservering
  • reise og opphold
  • transport
  • forsikring
  • rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid der en fagutdannet konservator er gitt oppdrag. Med kirkekunst menes inventar, kunst og dekor i kirkebygg.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til stavkirker, bygg og anlegg fra middelalderen, konservering og brannsikring

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 1. november

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Kontakt Riksantikvaren

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 73.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023