Ikke kategorisert - no

Trekurset 2024 er i gang!

The International Course on Wood Conservation Technology (ICWCT) 2024 starter mandag 22. april.

Publisert: 22. april 2024

Trekursdeltakere på Norsk Folkemuséum Deltakerne på Trekurset reiser rundt i landet og får arbeide med mange forskjellige arbeidsmetoder for treverk. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Det internasjonale kurset i trekonservering (ICWCT) arrangeres annet hvert år av Riksantikvaren, ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) og NTNU.

Kurset har 22 deltakere fra 18 land, og i år har vi med oss tre norske deltakere. Kurset går over 8 uker, digitalt og fysisk, og gir 15 studiepoeng fra NTNU. I perioden 10. juni til 24. juni er deltagerne på turné i Norge hvor de får se de reelle utfordringene i bevaringen av norske kulturskatter.

Hovedmålgruppen for kurset er arkitekter, konservatorer og håndverkere som arbeider med kulturminner eller gjenstander av tre, og 2024-kurset er fulltegnet.

Trekurset vant den prestisjetunge Europa Nostra prisen i 2022.

Deltakere på Norsk Folkemuseum Kurset dekker praktiske og teoretiske aspekter ved bevaring av tre – både gjenstander og bygninger. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Tema som dekkes

 • Egenskaper ved treverk og treanatomi
 • Dendrokronologi
 • Faktorer som påvirker nedbrytning
 • Prinsipper for konservering på globalt nivå
 • Forebyggende konservering
 • Bevaring av både bygninger, objekter og møbler av tre
 • Malte overflater, tradisjonsmaling og tjære
 • Tradisjonsverktøy
Bruk av forskjellige typer verktøy Både teoretiske og praktiske sider ved faget blir håndtert i løpet av ukene kurset varer. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Trekurset følger treet frem til ferdig byggverk. Det er et tverrfaglig kurs for internasjonale eksperter, og de skal gjennom alt fra materialvalg, trærnes anatomi, nedbrytingsprosesser og biokjemi, samt metoder for konservering og restaurering, og ikke minst om hva klimaendringene betyr når vi skal bevare bygg og gjenstander av tre for fremtiden.

Internasjonalt samarbeid

ICWCT har siden 1984 videreutdannet over 500 profesjonelle personer fra hele verden. Svært mange av dem sitter nå sentralt i sine lands nasjonale forvaltning. Vårt internasjonale bidrag på kulturminneområdet åpner dører for dialog på andre utenrikspolitiske og områder som demokratisering, fred og forsoning og internasjonal nettverksbygging.

Ute i praksis Ved siden av forelesninger, består kurset også av praktiske oppgaver.
Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Ringebu Stavkirke
Foto: Leif Anker, Riksantikvaren
Tradisjonelt verktøy tas i bruk
Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Møbelverkstedet i Oslo. Kurset dekker også arbeid med møbler.
Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren
Borgund stavkirke Deltakerne på befaring på Borgund stavkirke.
Foto: Anne Nyhamar, Riksantikvaren

Fakta om Trekurset

 • Startet i 1984
 • Har deltakere fra alle verdensdeler
 • Årets kurs er det 21. i rekken
 • Foregår digitalt fra 22. april til 31. mai 2024
 • Foregår fysisk, i Norge, fra 10. til 24. juni 2024

Pressekontakt

Ta kontakt på e-post: kom@ra.no
Ring oss: tlf. 404 65 153.