Nyheter

Middelalderparken blir ny

En utendørs utstilling gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken i Oslo vil bli. Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR samarbeider om den historiske byutviklingen og landskapsplanen som er utgangspunktet for utstillingen.

Publisert: 11. september 2020 | Endret: 29. januar 2024

Ruinene av Mariakirken i Oslo
Middelalderparken Ruinene av middelalderkirken Mariakirken er mektige spor fra Oslos eldste historie. Foto: Brede Westad Brockstedt, Riksantikvaren

Den nye Follobanen mellom Oslo og Ski skal gå under Middelalderparken i Oslo. Som en del av Follobane-prosjektet har det vært gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger, som er de største i hovedstaden på over hundre år. Arkeologene fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjort mange interessante funn som har gitt ny kunnskap om Oslo og befolkningen der i middelalderen.

Ny park i historiske omgivelser

Etter flere år med anleggsarbeid skal nå terrenget i Middelalderparken tilbakeføres. Parken skal ryddes for parkering og bygg, og med jernbanespor under bakken blir grøntområdet til parken nær dobbelt så stort. Flere landskapsarkitekter har deltatt i konkurranse om parkens utforming, og Bane NOR har tidlig invitert naboer og andre interesserte til idédugnad. Det er Rambøll som har fått oppdraget med utforming og opparbeiding av terrenget i Klypen. Oppdraget omfatter prosjektering for utforming og opparbeidelse av terrenget i Middelalderparken, der altså sluttresultatet skal blir en park.

Riksantikvar Hanna Geiran, konserndirektør i Bane NOR Stine Ilebrekke Undrum og kulturbyråd i Oslo kommune Omar Gamal
I Middelalderparken Riksantikvar Hanna Geiran, konserndirektør i Bane NOR Stine Ilebrekke Undrum og kulturbyråd i Oslo kommune Omar Gamal. Foto: Brede Westad Brockstedt, Riksantikvaren

Middelalderparken inn i fremtiden

Popup-utstillingen «Middelalderparken inn i fremtiden» står i Middelalderparken ut oktober 2020, og plakatene gir en smakebit på hvordan den nye Middelalderparken vil bli.

Publikum får også et innblikk i hvordan jernbanen som er bygd under Middelalderparken har gitt mer plass til parken som formidlingssted og nærpark.

Plakat
Middelalderparken inn i fremtiden Plakat-utstillingen gir et innblikk i hvordan utbyggingen av Follobanen har gitt ny kunnskap om middelalderen. Foto: Brede Westad Brockstedt, Riksantikvaren

– I Follobaneprosjektet har arkeologene avdekket mange nye hemmeligheter om livet i hovedstaden. Den nye parken vil gi oss muligheten til å formidle historien om Oslo i middelalderen, til glede for hele Oslo by, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Fra utgravningene i middelalderbyen Oslo På bildet ser du noen av bygningsrestene fra middelalderen som ble gravd frem. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Middelalderbyen Oslo

Som en del av Follobane-prosjektet har det vært gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger.

Les mer om utgravningene i Middelalderbyen Oslo