Nyheter

Forslag til kulturmiljøfredning i Henningsvær er behandlet

Kommunestyret i Vågan har behandlet fredningsforslaget for en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær.

Publisert: 15. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Henningsvær under Lofotfisket i 2020
Henningsvær under Lofotfisket i 2020. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kommunestyret ber om en gjennomgang og revidering av fredningsforslaget

Vågan kommune vedtok en betinget støtte til kulturmiljøfredningen av Henningsvær, og at fredningsforslaget gjennomgås og revideres etter behov, før det igjen legges fram for politisk behandling i kommunen.  Ett av punktene som må ses på, er balansen mellom vern og utvikling. I de kommende månedene vil Riksantikvaren i samarbeid med Vågan kommune og Nordland fylkeskommune arbeide videre med saken, før den på nytt legges fram for politisk behandling.

Fredningsprosessen er altså ikke over, og kommunen utsetter sin endelige behandling.

Du kan lese kommunestyrets vedtak på Vågan kommunes nettsider.

Riksantikvaren vil samarbeide med Vågan kommune og Nordland fylkeskommune

Kommunens vedtak betyr at Riksantikvaren vil arbeide videre med saken, og svare på kommunens innspill.

Dette vil vi forsøke å gjennomføre så snart som mulig for å unngå unødvendige utsettelser. Vi håper dette vil la seg gjøre i løpet av 2021, men det er lite sannsynlig at vi klarer å legge noe fram før sommeren.

Dette betyr at vi fremdeles vil kunne nå det opprinnelige målet om ferdigstilling av en eventuell fredningssak i 2022, med mindre kommunen sier nei til kulturmiljøfredning i den nye behandlingen. Da vil saken avsluttes, slik vi har understreket gjennom hele prosessen, og det blir ikke en fredning i Henningsvær.

En forlenget fredningsprosess har ingen praktiske konsekvenser i Henningsvær

All saksbehandling går som vanlig etter kommunens reguleringsplan, og man sender byggesøknader til kommunen.