Nyheter

Råd nr 1: Vurdér varmepumpe først

– Vårt råd er å velge varmepumpe først. Det skal være enkelt å gjøre gode valg som tjener både gamle hus, klimaet og eiernes lommebok, sier riksantikvar Hanna Geiran.

 

Publisert: 12. desember 2022 | Endret: 29. januar 2024

Råd om varmepumpe: Slik kan du løse behovet for varmepumpe i et trehus.
God løsning: Slik kan du løse behovet for varmepumpe på et bolighus. Varmepumpen er plassert midt mellom vinduene i første etasje for å opprettholde symmetrien i fasaden. Det viktige grepet her er å plassere varmepumpen på kortsiden av huset, Varmepumpen er bygget inn i et varmepumpehus som er malt i samme farge som fasaden.

I en ny undersøkelse fra Respons analyse viser det seg at mange eiere av hus med vern tror at varmepumpe ikke er mulig for dem. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022 blant 2357 huseiere, både eiere av fredede og vernede og samt huseiere generelt. 42 prosent av eierne av bygg med vern oppgir at vern er en årsak til at de ikke har installert varmepumpe.

Råd om varmepumpe. Derfor har ikke eiere av hus med vern installert varmepumpe.
Årsaker til å ikke installere varmepumpe. Utdrag fra undersøkelsen fra Respons analyse.

– Denne høsten har vi jobbet frem en ny veileder om at det enkleste, mest effektive og billigste tiltaket som også gir minst inngrep i gamle bygg er å installere varmepumpe, sier Geiran.  – Skal folk velge et tiltak for å spare energi i sitt gamle hus, så bør de tenke varmepumpe først.

Veilederen finnes også på nynorsk.

– Vi vet at det er folk der ute som tidligere kan ha fått nei fra fylke eller kommune når de har søkt om å installere varmepumpe i gamle hus. Med den kunnskapen vi nå har på plass om effekten, så har vi ett klart råd: Søk en gang til!

Grunnen til at varmepumpe er bra for gamle bygg både knyttet til effekten det gir på energibruken, men også at det er enkelt å fjerne varmepumpen uten at bygget blir skadet. Dersom eieren senere vil fjerne varmepumpen for å tilbakeføre huset, er det rett og slett svært enkelt å reversere.

– Vi har selvfølgelig noen konkrete råd og illustrasjoner som viser at det kan se greit ut, sier Geiran. – Tenk på hvor du plasserer varmepumpen ute og inne, og unngå helst å sette den ut mot veier og plasser. Vi anbefaler at du bygger et varmepumpehus rundt den, og mal det i samme farge som huset ditt.

Råd om varmepumpe i bygårder

Å sette opp varmepumper i bygårder er litt mer komplisert, men veilederen viser hvordan dette kan la seg gjøre. Da er det viktig at borettslag eller sameier lager en felles plan.

– Riksantikvaren har i flere år jobbet med å utvikle veiledere og inspirasjonsmateriell for å vise at det er mulig å gjøre gode grep i gamle hus. Det er klart at gamle hus generelt sett har et større strømforbruk enn helt nye bygg, rett og slett fordi kravene til isolering var helt annerledes i fortiden. Riksantikvaren har andre veiledere for å spare energi, og senere kommer Riksantikvaren også med en veileder for solcellepaneler på fredede og vernede bygg.

Enova gir støtte til luft-til-vann-varmepumper. Les om støttemulighetene på deres sider.

Råd om varmepumpe: Slik kan du løse behovet for varmepumpe i et trehus.
God løsning: Slik kan du løse behovet for varmepumpe på et bolighus. Varmepumpen er plassert midt mellom vinduene i første etasje for å opprettholde symmetrien i fasaden. Det viktige grepet her er å plassere varmepumpen på kortsiden av huset, Varmepumpen er bygget inn i et varmepumpehus som er malt i samme farge som fasaden.
Helhetlig boligområde i nyklassisistisk stil. Området består av firemannsboliger og et viktig kjennetegn er de symmetriske fasadene. Et godt grep er derfor å plassere utedelen til varmepumpen symmetrisk på fasaden. Her er det vist en løsning hvor alle fire leiligheter i hvert bygg kan få varmepumpe. På hver kortside er det plassert to varmepumper. Varmepumpene er plassert under vinduene, og det er like varmepumpehus på alle sammen. Varmepumpehusene males i samme farge som fasaden. Rør og ledninger er lagt bak panel i fasaden (stiplet linje). Dermed er det kun varmepumpehuset som er synlig i fasaden.
God løsning. Helhetlig boligområde i nyklassisistisk stil. Området består av firemannsboliger og et viktig kjennetegn er de symmetriske fasadene. Et godt grep er derfor å plassere utedelen til varmepumpen symmetrisk på fasaden. Her er det vist en løsning hvor alle fire leiligheter i hvert bygg kan få varmepumpe. På hver kortside er det plassert to varmepumper. Varmepumpene er plassert under vinduene, og det er like varmepumpehus på alle sammen. Varmepumpehusene males i samme farge som fasaden. Rør og ledninger er lagt bak panel i fasaden (stiplet linje). Dermed er det kun varmepumpehuset som er synlig i fasaden.
Illustrasjon: Romfarer Arkitekter AS/Stein Høglund
Det kan vere utfordrande å finne gode løysingar for luft-til-luft-varmepumper i bygarder. Her har vi illustrert ei løysing der varmepumpane er plassert på kvar enkelt balkong og bygd inn i varmepumpehus. På den måten trer ikkje utedelen på varmepumpa fram noko meir enn eit møbel på balkongen. Det er likevel viktig å ta med i vurderinga at ei varmepumpe kan gje frå sen ein del støy.
Ei god løysing Det kan vere utfordrande å finne gode løysingar for luft-til-luft-varmepumper i bygarder. Her har vi illustrert ei løysing der varmepumpane er plassert på kvar enkelt balkong og bygd inn i varmepumpehus. På den måten trer ikkje utedelen på varmepumpa fram noko meir enn eit møbel på balkongen. Det er likevel viktig å ta med i vurderinga at ei varmepumpe kan gje frå sen ein del støy.
Den første løysinga er å trekkje kanalen rett opp gjennom verandagolvet til ein golvmontert innedel. Då vert kanalen veldig kort og skult bak gelenderet på verandaen.
Ei god løysing Den første løysinga er å trekkje kanalen rett opp gjennom verandagolvet til ein golvmontert innedel. Då vert kanalen veldig kort og skult bak gelenderet på verandaen.
På denne 1930-tallsboligen i byggmesterfunkis, har utedelen til varmepumpen blitt plassert under trappen opp til en høy veranda. Utedelen er bygget inn med et varmepumpehus, og i tillegg er det et espalier foran, som sørger for at utedelen er godt skjult. Kanalen går langs fasaden og opp gjennom terrassegulvet (stiplet linje). Innedelen er en gulvmodell (stiplet firkant). Fordelen med denne løsningen, er at kanalen skjules bak brystningen på verandaen. Dermed er varmepumpen skjult på en veldig god måte.
Byggmesterfunkis. På denne 1930-tallsboligen i byggmesterfunkis, har utedelen til varmepumpen blitt plassert under trappen opp til en høy veranda. Utedelen er bygget inn med et varmepumpehus, og i tillegg er det et espalier foran, som sørger for at utedelen er godt skjult. Kanalen går langs fasaden og opp gjennom terrassegulvet (stiplet linje). Innedelen er en gulvmodell (stiplet firkant). Fordelen med denne løsningen, er at kanalen skjules bak brystningen på verandaen. Dermed er varmepumpen skjult på en veldig god måte.
Illustrasjon: Romfarer Arkitekter AS/Stein Høglund