De eldste sporene i jordbrukslandskapet

Veilederen gir et innblikk i hva slags arkeologiske kulturminner som kan finnes i jordbrukslandskapet og hva den enkelte kan gjøre for å ta vare på dem. Målgruppen for dette er eiere og brukere av landbrukseiendommer, men mange andre vil også finne veilederen nyttig.

Veilederen er ikke oppdatert etter at regionformen trådte i kraft 1. januar 2020. Det er fylkeskommunen/Sametinget som nå er dispensasjonsmyndighet for arkeologiske kulturminner.

Current View