Eksempelsamling - bestemmelser til arealplaner

Eksemplene på bestemmelser som er presentert her, er til inspirasjon og er ment å fungere som en idébank i arbeidet med å formulere gode bestemmelser tilpasset hver enkelt kommuneplan eller reguleringsplan. De er ikke noen fasit over hvordan bestemmelser skal være. Eksemplene er delvis utarbeidet internt hos Riksantikvaren, delvis hentet fra seminar om bestemmelser på Landssamlingen 2010, og der det er oppgitt, hentet fra ulike forslag til kommuneplaner eller reguleringsplaner.

Nynorsk utgave av veilederen finner du her

Current View