Håndbok for lokal registrering av kulturminner og kulturmiljøer

Håndboken skal være til hjelp i det praktiske arbeidet med feltregistreringer i kommunene. Hensikten er å få god kunnskap og oversikt over lokalhistorien, kulturminnene og kulturmiljøene i kommunen.

Her finner du veileder om verdisetting og vekting av  kulturminner og kulturmiljøer. 

Current View