Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Veileder om faggrunnlag og arbeidsmåte. Rev. utg.

Målgruppen for denne veilederen er regional kulturminneforvaltning; fylkeskommunene og Sametinget. Den skal være et hjelpemiddel for deres arbeid med å velge ut og beskrive landskap i prosjektet Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).

Current View