Lys­tennings­sted i kirke­rommet

Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling,- nr 2. Denne veilederen gjelder for listeførte kirker. Disse er vurdert som spesielt verdifulle og har nasjonal verdi. De skal behandles med like stor respekt som fredete kirker. At biskopen er vedtaksmyndighet for listeførte kirker, er et uttrykk for at kirken selv skal ta sitt kulturminneansvar.

Current View