NB!-registeret

NB!-registeret var en oversikt over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder, hvor det skulle vises særlige hensyn til i forbindelse med vern og utvikling. Fra 2023 inngår kulturmiljøer i NB!-Registeret i en ny oversikt, Kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse.

Denne veilederen inneholder veiledning for saksbehandling i forbindelse med planlegging i eller ved NB!-områder, samt hvilke faglige kriterier som legges til grunn i utvelgelse og avgrensing av NB!-områder. Dette er kriterier, som sammen med anbefalinger i Riksantikvarens bystrategi, bør legges til grunn ved forvaltning og utvikling av NB!-områdene.

Her finner du NB!-registeret. NB!-områdene er også å finne i Askeladden.

Current View