Nyheter

Verdensarven har store behov

– Verdensarven er menneskehetens felles arv. Vi er svært opptatt av å ta vare på de åtte verdensarvområdene i Norge, og ved årets tildeling vil flere av områdene få økt tilskudd, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert: 9. februar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Verdensarven har store behov. På bildet er Urnes stavkirke.
Urnes stavkyrkje ein av åtte verdsarvstader i Noreg. Foto: Joppe Christensen, Riksantikvaren

– De åtte verdensarvområdene i Norge er ulike, og vi vet at det i noen av disse vil være store behov i årene som kommer. Samlet sett er det betydelige beløp til å føre videre Norges verdensarv. Erfaringen viser at de statlige tilskuddsordningene får god effekt når områdene får tilskudd over flere år, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Riksantikvaren får både søknader direkte og via fylkeskommunene om tilskudd til verdensarvstedene. Rammen for tilskuddsordningen er på 53,4 millioner, tilsvarende som i 2022. For 2023 er søknadssummene lavere enn tidligere år.

– Dette skyldes nok til dels at søknadene er tilpasset det områdene kan forvente å få innenfor rammen, sier riksantikvar Hanna Geiran, men vi ser også at det skyldes at flere planlagte prosjekter ikke har startet opp de siste årene.

Noen av fylkene trekker frem at dette kan skyldes etterslep etter koronapandemien, men det skyldes også at arbeider ikke kommer i gang i løpet av tildelingsåret. Dette gjelder for eksempel prosjekter som ikke kan gjennomføres i vinterhalvåret.

Verdensarven trenger forutsigbar fordeling

– Søknadsbeløpene er relativt forutsigbare, og vi ser at mange større tiltak går over flere år med nokså jevnt finansieringsbehov, kommenterer Geiran. – Derfor prioriterer vi en forutsigbar fordeling og vi forsøker å unngå store svingninger i utbetalte beløp.

Syv av verdensarvområdene ligger enten stabilt eller med en liten økning fra utbetalingene i 2022, med unntak av Bryggen som får en nedgang på 2,5 millioner. Rjukan-Notodden får en økning på 1,75 millioner, mens Røros har en økning på i underkant av én million.

Over de siste årene har Riksantikvaren jobbet med å få opp antall søknader fra verdensarvsområdene Alta, Struves meridianbue, Vegaøyan, Urnes stavkirke og Vestnorsk fjordlandskap.

– At vi får flere søknader fra disse stedene er svært positivt, men det betyr også at Bryggen, Røros og Rjukan-Notodden relativt sett har fått noe mindre tilskudd de siste årene sammenlignet med tidligere, forklarer Geiran.

I tillegg til tilskuddene direkte til områdene, gir Riksantikvaren også tilskudd for at alle stedene skal ha en egen verdensarvkoordinator, og til organisasjonen Norges verdensarv.

Les mer om de åtte verdensarvstedene.

Tilskot til verdsarven

Verdensarvsted Antall søknader Søknadssum Tilsagn for 2023 Tilskudd 2023 Tilsagn 2024
Vestnorsk fjordlandskap, Geiranger 14 4 771 778 1 750 000 1 000 000 1 200 000
Vegaøyan 17 7 017 967 1 500 000 3 750 000 1 500 000
Struves meridianbue 4 2 250 600 1 850 000
Bergkunsten Alta 1 4 952 500 500 000 3 500 000 500 000
Røros med Cirkumferensen 8 16 086 560 2 500 000 7 000 000 3 700 000
Rjukan-Notodden industriarv 9 12 289 251 4 000 000 6 250 000 4 500 000
Vestnorsk fjordlandskap, Nærøyfjorden 9 3 856 500 1 750 000 1 000 000 1 200 000
Bryggen i Bergen 14 36 991 992 8 000 000 7 000 000 7 000 000
Urnes stavkirke (direkte fra RA) 1 1 988 500 1 550 000 50 000
Foreningen Norges verdensarv 2 1 138 000 400 000 567 000
Samlet 79 91 343 648 20 400 000 33 467 000 19 650 000

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153
Ærfuglen er en del av det sårbare naturmiljøet på Vega.
Ærfuglhus på Vega. Samspillet mellom mennesker og ærfugl er en viktig del av Vega verdensarv.
Foto: Trond A. Isaksen.
Røros verdsarvstad Mørkstugata mot Røros kyrkje.
Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Rjukan-Notodden Her finn du både krigs- og industrihistorie, i spektakulære omgjevnader.
Foto: Ingrid Djupedal, Riksantikvaren
Bildet viser Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder. Fotograf er Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Verdensarv Bryggen i Bergen er et av Norges verdensarvsteder.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Bergkunsten i Alta
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren
Vestnorsk fjordlandskap I Geirangerfjorden og Nærøyfjorden finn ein både naturarv og kulturarv.
Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren
Struve meridianbue Er eit vitskapeleg landemerke med tilsvarande målepunkt i ti forskjellige land.
Foto: Cathrine Rolland, Riksantikvaren