Nyheter

500 000 kroner til Fremtidens nabolagshus

SoCentral får 500 000 i verdiskapingtilskudd fra Riksantikvaren for å gjøre det enklere å skape lokale møteplasser i verneverdige bygg.

Publisert: 5. juli 2024

Tilskudd til verdiskaping for Fremtidens nabolagshus på Biermannsgården i Oslo.
Biermannsgården i Oslo. På Sagene ligger Biermannsgården. Den eldste delen av bygningen er fra 1700-tallet. Den har vært brukt som skole og institusjon, og nå skal det bli nabolagshus for barn og unge. Foto: Anne-Sophie Ofrim, Wikimedia Commons.

Målet med prosjektet er å skape ikke-kommersielle møteplasser i lokalsamfunnet for å bygge sosial bærekraft. Samtidig skal prosjektet bidra til økt bruk av eksisterende bygg, som er med på å bygge lokal stedsidentitet og tilhørighet. Men mange grendehus og lignende nabolagshus i byer og distrikter har uklare avtaler om drifts- og driveransvar:

– Dette prosjektet handler både om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, sier avdelingsdirektør Linda Veiby hos Riksantikvaren. – Rundt om i landet er det mange gode initiativer for å lage gode lokale tilbud, men for frivillige kan det være tungt å ta ansvar for alt fra program og til eiendomsdrift. Prosjektet skal gjøre disse prosessene mer oversiktlige og lage en verktøykasse for hvordan lokale krefter kan drive et nabolagshus.

På bakgrunn av erfaringer fra Biermannsgården på Sagene i Oslo og 6 ulike nabolagshus, har SoCentral i samarbeid med OsloMet ved NIBR beskrevet hvilke elementer som bør være med for å utvikle og drive bærekraftige nabolagshus. Modellen består av 6 elementer/roller: Nærmiljøpartner, aktivitetspartner, programansvarlig, drifter, eier og finansieringspartner.

Prosjektet er også i ferd med utvikling av utvikler en verktøykasse og erfaringsbank. En viktig del av prosjektet er å sikre at verktøykassen faktisk tas i bruk og blir nyttig for brukeren.

Grendehus og lignende møteplasser har historisk sett hatt stor betydning for fellesskap og samhandling i lokalsamfunnene. Videføring av den ne historisk bruk kan bidra til å møte tilsvarende behov i dag.

–Hus uten bruk lever farlig, konstaterer Veiby. – Dette prosjektet tar sikte på at lokalsamfunnene skal skape egne møteplasser og bruke husene sine videre. Å ta vare på bygningene vi har gir en stor klimagevinst, fordi eksisterende bygninger har allerede tatt klimabelastningen ved bygg, frakt og materialer. Samtidig er det spennende at solide driftsmodeller som SoCentral vil bygge opp kan bidra til økt investeringsvilje i restaurering og drift av slike steder, både fra offentlige, private og frivillige krefter.

I 2023 fikk Fremtidens nabolagshus også kr 500 000 i tilskudd. Totalen for tilskudd i 2023 og 2024 blir dermed 1 million kroner.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping blir et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

Pressekontakt:

Ring oss: 404 65 153.
Send e-post: kom@ra.no