Avgjørelser i klagesaker

Admiralen boligsameie, Karljohansvern, brakke B, Horten kommune – klage på delvis innvilget tilskudd

Vår referanse: 24/01845

Publisert: 25. juni 2024

Admiralen Boligsameie, (Karljohansvern, Horten) søkte 30. oktober 2023 om tilskudd kr 159 450,- til istandsetting av fire originale vinduer. Tiltakets totalkostnad er på kr 227 786,-.

Vestfold fylkeskommune ga i brev av 25. mars 2024 tilskudd til Admiralen boligsameie til istandsetting av de fire vinduene. Innvilget

tilskudd til istandsetting var på kr 113 000,-. Dette utgjør ca 50% av de totale kostnadene.

Riksantikvaren tok ikke klagen til følge, ettersom 50% dekningsgrad for tilskudd som her er gitt til dekning av antikvariske merkostnader, er innenfor den normale normen for dekningsprosent av prosjektets totalkostnad.