Nyheter

Brannen i Egersund

Den 2. juni var det fare på ferde i trehusbyen Egersund: Et verneverdig trehus ble totalskadd, mens et annet bygg fikk skader.

Publisert: 2. juni 2024

Brann oppstår lett i tette trehus: Tett mellom husene i Egersund.
Så tett er det i Egersund. Bakgårdsmiljø fra Jernbanegaten: Trehusene står tett i tett. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren.

– Dette var ubehagelig nært en bybrann, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vi kan bare være lettet over at ikke liv og helse gikk tapt.

En bybrann i tette trehusmiljøer er svært dramatisk. Selv om hver enkelt eier har sørget for brannsikkerhet i sitt eget bygg, står husene så tett at brannen lett kan smitte over til flere bygg.

– Hvert eneste hus som brenner er et tap, sier Geiran. –  Eldre trebygninger er oppført i tider med en annen bygningslovgivning, og brannsikkerheten er svært varierende i den tette trehusbebyggelsen. I verste fall kan en ødeleggende bybrann utvikle seg, og liv og uerstattelige kulturminner gå tapt.

Egersund er et viktig trehusområde i Norge, og står på Riksantikvarens liste med i overkant av 200 verneverdige tette trehusmiljøer. I tillegg er sentrumsområdet utpekt som et byområde av nasjonal interesse.

– I dag er Egersund en av Norges best bevarte trehusbyer, sier Geiran. –  Store deler av byens sentrale områder er regulert til bevaring, og mange bygninger er godt bevart og tatt vare på gjennom rehabiliteringer.

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer

Riksantikvaren gir tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer. For 2024 kom det to søknader fra Rogaland fylkeskommune på til sammen 300 000, og Riksantikvaren tildelte fylket 257 000. Den ene av søknaden var fra Egersund, og kommunen var ny som søker til tilskuddsordningen, opplyste fylkeskommunen.

– Egersund søkte om oppdatering av en eldre brannsikringsplan for Trehusbyen Egersund sentrum, kommenterer Geiran. – Vi er opptatt av at kommunene har gode og oppdaterte planer, slik at de både kan vurdere de rette tiltakene til forebygging og slukking. Jeg vil oppfordre alle kommuner som har trehusmiljøer på lista vår om å vurdere søknader for neste år, for når et kulturminne er borte, er det borte for alltid.

Tre har vært det tradisjonelle byggematerialet i Norge. Ellers i Europa ble trehus erstattet med mur fra 1200– og 1300 tallet. Ikke før Norgeshistoriens største brannkatastrofe, brannen i Ålesund, innførte vi en generell murtvang her hjemme. Få land har så høy andel trehusbebyggelse som Norge. I Norge er ansvaret for brannsikring delt mellom eier og kommune.

Trehusbyen Egersund forteller oss om historien

Rundt 1880 var Egersund en todelt by både geografisk og sosialt. Vest for kirka lå handels- og sjøfartsbyen. Her var sjøhusene og bryggene den viktigste kontakten med omverden. Bak bryggene og sjøhusene lå forretningsgårdene. Mot Strandgata lå de store empirebygningene, oppover i skråningen bak lå mindre og enklere bygg for håndverkere, sjøfolk, dagarbeidere og sjauere. Øst for kirka, på begge sider av Lundeelva, lå industribyen. Rundt byens største arbeidsplass lå så arbeidernes boliger. Mellom de to ”byene” i byen lå jernbaneområdet og dampskipskaia.

Det uregulerte området Hauen må sies å være Egersunds ”gamleby”. Bebyggelsen på Hauen har vokst frem av seg selv, antagelig i tiden mellom 1750 og 1800. Området har utviklet seg etter behov og er i dag et sjarmerende, rotete bygningsmiljø. Tidligere var det boliger, verksteder, uthus, fjøs og løer om hverandre. Etter at området var truet av rivning på slutten av 1970-tallet, er bygningene i dag rehabilitert. Og selv om de har gjennomgått endringer, er tuftene de samme.

Pressekontakt

På tlf: 404 65 153
På e-post: kom@ra.no