Ikke kategorisert - no

Avsluttet – Høring: Forslag til fredning av Spillum Dampsag & Høvleri

Forslag til fredning av Spillum Dampsag & Høvleri ligger til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding 27.april.

Publisert: 10. mars 2020 | Endret: 12. august 2020

Spillum Dampsag Og Høvleri

Spillum Dampsag & Høvleri ble stiftet i 1884 og var i drift til 1986. Bedriften produserte alt fra skurlast og bord til produkter som fiskekasser og ferdighus. Anlegget formidles i dag av Norsk Sagbruksmuseum. Kulturminnet Spillum Dampsag & Høvleri består av en rekke godt bevarte bygninger og utomhuselementer knyttet til produksjon administrasjon og arbeidsliv. Den godt bevarte bygningsmassen, maskinparken og produksjonslinjen, bidrar til at anlegget har høy autentisitet og stor formidlingsverdi.

Formålet med fredningen er å bevare Spillum Dampsag & Høvleri som eksempel på fremveksten av den moderne sagbruks og trevareindustrien fra siste halvdel av det 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet . Fremveksten av dampsagene er knyttet både til avskaffelse av de gamle sagbruksprivilegiene og et teknologisk skifte til dampdrift. Dampdrift medførte at sagbrukene ble uavhengige av vasskraft og årstider og dannet grunnlag en stor ekspansjon i næringen og for de store sagbruksbyene Namsos, Fredrikstad og Lillestrøm.

Spillum Dampsag & Høvleri
Spillum Dampsag Og Høvleri
Spillum Dampsag Og Høvleri

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/02976

Høringsfrist: 27. april 2020

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Øystein Hagland, saksbehandler.
Oystein.Hagland@ra.no

Kaare Stang, jurist.
Kaare.Stang@ra.no

Sigrid Murud, seksjonssjef.
sigrid.murud@ra.no