Sektorvise landsverneplaner og fredningsvedtak

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Landsverneplanen for Norsk institutt for bioøknomi (NIBIO) omfatter fem eiendommer og tre av disse ble fredet i 2013. Her finner du en oversikt over landsverneplanene for hver enkelt eiendom og fredningsvedtakene.

NIBIO Svanhovd
Svanhovd NIBIO Svanhovd er en av eiendommene i landsverneplanen for Bioforsk.

Fredningsvedtak

Fredningen omfatter tilsammen 24 bygninger.

Fredningssaken har bakgrunn i landsverneplanen for Landbruks- og matdepartementet Bioforsk som ble utarbeidet av en styringsgruppe bestående av representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ved prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, Riksantikvaren og NIBIO.

Om NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi ble opprettet i 2006 (Bioforsk LMD) med forankring i tidligere Norsk institutt for planteforskning (Planteforsk), Norsk institutt for økologisk landbruk (NORSØK) og Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk).

Landsverneplanen viser at det har vært et bredt engasjement for å opprette forsøksgårder i jord- og plantekultur omkring i landet, helt fra oppstarten i 1889, til etableringen av NORSØK i 1986 og Jordforsk i 1989.

Publisert: 12. desember 2019