Bevaringsprogramma

Neptun sildeoljefabrikk

Da Neptun sildeoljefabrikk på Melbu i Nordland ble etablert i 1910, var den landets mest moderne sildoljefabrikk. I dag holder Norsk fiskeindustrimuseum til i de gamle produksjonslokalene.

Svinøya huser kun Neptun sildoljefabrikk som ligger tvers over havneinnløpet til Melbu. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

På Svinøya

Neptun sildoljefabrikk ligger på Svinøya, på sørsida av Hadseløya, i Hadsel kommune i Nordland. Anlegget er sammensatt av produksjons- og tankanlegg samt et administrasjonsbygg.

Neptun sildoljefabrikk i bevaringsprogrammet

Formålet med Neptun sildoljefabrikk i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for den industrielle fiskerinæringen og foredling av fiskeråstoff, fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

Kaianlegget med kran. Foto: Ulf Gustafsson Riksantikvaren
Kaianlegget med kran. Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Sildoljenæringens historie

Sildefisket gav mye bifangst av småsild som ikke egnet seg til salting og derfor ble dumpet på havet eller benyttet til gjødsel. Produksjon av sildolje og fiskemel muliggjorde utnyttelse av fisk som tidligere hadde blitt kassert.

Industriell produksjon av sildolje i Norge startet på slutten av 1870-tallet da et britisk selskap etablerte en fabrikk for fiskeguano i Brettesnes i Lofoten. I 1916 var det 32 eller 48 sildoljefabrikker i Norge, avhengig av hvilke kilde som legges til grunn. 19 av disse lå i Nord-Norge, og utgjorde landets største og mest moderne sildoljefabrikker.

Fra 1930-tallet ble forholdene i sildoljeindustrien endret og større deler av produksjonen ble samlet på Vestlandet. Sildoljeindustrien ble fra mellomkrigstiden en viktig brikke i markedsregulering av sildeprisene. Sildolje og -mel var primært et eksportprodukt og i mellomkrigstiden var Nederland og Tyskland de viktigste markedene.

Fra 1960 førte overfiske, overkapasitet og fallende priser på det internasjonale markedet til krise i sildoljenæringen.

Neptun sildoljefabrikk sin historie

AS Neptun sildoljefabrikk ble etablert i 1910 og var ved åpningen landets mest moderne sildoljefabrikk. Fabrikken var en av flere bedrifter som ble startet av industripioneren Christian Fredriksen, som var en foregangsmann i utvikling av industrifiske og overgangen til dampdrevne fiskefartøyer på slutten av 1800-tallet.

Oversiden av tankene på Neptun sildoljefabrikk. Foto: Ola Hektoen Øverås Riksantikvaren
Oversiden av tankene på Neptun sildoljefabrikk.
Foto: Ola Hektoen Øverås, Riksantikvaren
Skrupressen ble blant annet brukt for å transportere sild eller andre råvarer fra mottaket via transportører til råstofftanker for videreforedling. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
Skrupressen ble blant annet brukt for å transportere sild eller andre råvarer fra mottaket via transportører til råstofftanker for videreforedling.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren
De gamle råstofftankene blir i dag brukt til konserter og andre kulturarrangementer og skaper en unik atmosfære og akustikk. Foto: Ulf I. Gustafsson Riksantikvaren
De gamle råstofftankene blir i dag brukt til konserter og andre kulturarrangementer og skaper en unik atmosfære og akustikk.
Foto: Ulf I. Gustafsson, Riksantikvaren

Perioden fra etableringen til etter første verdenskrig var en periode med høykonjunktur, som sammenfalt med stort sildefiske, og de første årene ved sildoljefabrikken var gode. Overskuddet fra Neptun ble benyttet til å utvide driften og kjøpe opp andre fabrikker.

Mellomkrigstiden var imidlertid preget av nedgangstider og bedriften gikk med underskudd. I 1919 ble det gjennomført et generasjonsskifte og fabrikken fikk en tyskvennlig ledelse. Som følge av ledelsens disponeringer under krigen ble Neptun Sildoljefabrikk inndratt av staten etter krigen. I etterkrigstiden varierte driften i takt med tilgang på råstoff.

I 1979 ble anlegget kraftig modernisert ved hjelp av distriktenes utbyggingsfond, men etter hvert som silde- og loddebestanden kollapset, forsvant grunnlaget for videre drift. Sildoljefabrikken ble lagt ned i 1987.

Norsk fiskeindustrimuseum holder i dag til i de gamle produksjonslokalene til Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Nordland der det ble produsert sildolje i over 70 år.

Publisert: 2. august 2022