Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Personsikring

Sikring av mennesker skal alltid være prioritert i forbindelse med brann. I gamle bygninger kan sikring av mennesker være en utfordring. Ofte mangler alternative rømningsveier og dører med tilfredsstillende motstand mot spredning av brann og røyk.

Noen tiltak for å gi mennesker sikker rømming kan føre til uheldige bygningsmessige og estetiske inngrep på fredede og verneverdige bygninger, som  blant annet nye rømningstrapper, tiltak på dører eller utskifting av dører. Som eier bør du så tidlig som mulig ta kontakt med en konsulent/arkitekt som har erfaring fra verneverdige bygninger for å finne fram til gode løsninger. Om nødvendig tar du kontakt med antikvariske myndigheter som fylkeskommunen eller Sametinget. Ofte vil det være mulig å gjennomføre organisatoriske tiltak for å kompensere for manglende tekniske tiltak, som for eksempel brannvakt i forsamlingslokaler ved større arrangementer.

Alternativ rømming

Krav om alternativ rømningsvei, særlig rømningstrapp, kan være en utfordring i mange bygninger. Fysisk ødeleggelse av bygningen og skjemming må veies mot hverandre. Ofte vil det være bedre med for eksempel utvendig trapp eller andre tilføyelser, slik at du unngår å ødelegge gamle deler av bygningen.

Du må avveie ønsket om å bevare bygningen mest mulig uendret og unngå skjemmende synlige løsninger mot behovet for sikker rømming. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å redusere antallet personer som kan være til stede, for eksempel på gallerier i kirker eller andre forsamlingssteder, eller endre bruken for å unngå for store endringer av bygningen.

Stiger ivaretar vanligvis ikke kravet til sikker rømming, og de fører ofte til unødvendige skjemmende installasjoner. Rømningsstiger er kun et alternativ i bygninger med et lite antall personer som har hatt øvelse i bruk av stigene, for eksempel i boliger.

Markering av rømningsveier

I bygninger med oversiktlige rømningsforhold er det mulig å utelate utgangsmarkeringsskilt og gjennomføre forenklet markering av dører og lignende. Dette kan du lese mer om i informasjonsarket om markering av rømningsvei. I bygninger med kompliserte rømningsforhold, er det viktig å finne fram til systemer for markering av rømning som er minst mulig skjemmende for bygningen. Dette kan være type skilter, antall skilt, størrelse og så videre.

Sikring av dører

For å ivareta menneskers sikkerhet, er det viktig å hindre at røyk og flammer sprer seg. Derfor kan du møte på krav om utskifting av gamle dører. Men mange verdifulle gamle dører blir dessverre skiftet ut, uten at det er nødvendig. Gamle dører i heltre tar gjerne lang tid å brenne igjennom. Det er røyk, og ikke flammer, som er den største faren ved gamle dører. Det er derfor ofte tilstrekkelig å sørge for bedre røyktetting i form av tettelister, tetting av glipper i dørblad/karm og så videre. Den totale sikkerheten i bygningen, for eksempel om det er automatisk slokkeanlegg eller ikke, antall rømningsveier med mer, er avgjørende for hvilke krav som stilles til dørene.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 20. oktober 2022