Siste nytt

Kronikker

Bildet viser Gimmestad kirke i Gloppen fra 1692. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren
Kronikker

Kirkebyggenes fremtid

De viktigste kirkene i Norge bør fredes for ettertiden, settes i stand ved hjelp av statlig finansiering, og få et godt vern gjennom bruk. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i Aftenposten i dag.

Publisert: 10. april 2018 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av interiør i Trondenes kirke: Trondenes kirke i Harstad har tre senmiddelalderske alterskap i koret. De er produsert i Lübeck i siste halvdel av 1400-tallet og tidlig 1500-tall, med Maria og Jesubarnet som hovedmotiv. Foto: Birger Lindstad
Kronikker

Vår unike europeiske kirkekunst

Den norske kirkekunsten fra middelalderen er unik i Europa, og et større publikum fortjener å få oppleve den. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk på Morgenbladets nettsider.

Publisert: 3. april 2018 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av den arkeologiske utgravingen av Klemenskirken. Foto: NIKU
Kronikker

Viktig at vi ikke taper historien

Les klima- og miljøminister Vidar Helgesen og riksantikvar Jørn Holmes kronikk i VG 19. oktober om store arkeologiske funn fra middelalderen.

Publisert: 19. oktober 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bildet viser Grytviken industrisamfunn på Syd-Georgia. Foto: Siri Wolland.
Kronikker

Norsk historie i Antarktis

Nordmenn i Antarktis og de subantarktiske områdene har etterlatt seg mange kulturminner. De kan og bør bevares.

Publisert: 17. juli 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde fra Skjærvær på Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste ti tusen årene. Sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene har vært en viktig del av næringsgrunnlaget helt siden middelalderen. Vegaøyan står på Unescos verdensarvliste. Foto: Jon Brænne, NIKU
Kronikker

Kulturkanon og kulturminner

Riksantikvarens fredningsliste er allerede en samling og struktur for kulturminner av nasjonal verdi, og dermed en slags kanon. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i kronikk i Aftenposten 30. januar.

Publisert: 9. februar 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Jan Mayen Nordlaguna Utsikt Fra Badstua Foto Karen Thommesen
Kronikker

Kalde kulturminner i krise

Les riksantikvar Jørn Holmes kronikk på NRK Ytring i desember. Her skriver han om kulturminner i polare strøk.Et mildere klima fører til at kulturminner i polområdene ødelegges. Nå haster det med å dokumentere og bevare en viktig del av vår historie.

Publisert: 15. desember 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Blücher som Senkes 9 April, 1940. Foto: NTBs Krigsarkiv
Kronikker

Kulturminner på havets bunn

I en kronikk i Dagsavisen forteller riksantikvar Jørn Holme om fredningen av Blücher, og hvordan skipsvraket er siste hvilested for soldater og sjøfolk.

Publisert: 4. juli 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde fra Viktoria Terrasse, Drammensveien, 1800 tallet. Foto: Riksantikvaren
Kronikker

Å slå opp med historien

I en kronikk i VG oppfordrer riksantikvar Jørn Holme til mer kreativ gjenbruk og transformasjon av gamle bygninger.

Publisert: 4. mai 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Kvitsøy Kirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvare
Kronikker

Kirkene inn i en ny tid

Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert: 1. april 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Vinter på torvet i Kristiansand, en by hvor det skjer mye spennende byutvikling for tiden. Foto: Guri Dahl
Kronikker

Riv den gamle skiten?

Vår kulturarv skal tas i bruk, og kulturminner skal være en del av diskusjonene i kommunestyrer og fylkestingssaler. Det skriver riksantikvar Jørn Holme i en kronikk i Morgenbladet i dag.

Publisert: 15. januar 2016 | Endret: 30. januar 2024

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 30. januar 2024