Siste nytt

Kronikker

Kronikker

Når pandemier setter fysiske spor

I skyggen av korona er det lett å glemme at verden fortsatt strever med gamle sykdommer. Verdens tuberkulosedag 24. mars er en påminnelse om en dødelig pandemi som rammet Norge og som satte mange fysiske spor rundt om i landet.

Publisert: 28. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

riksantikvar Hanna Geiran
Kronikker

Spørsmålet jeg aldri fikk

Et av de første spørsmålene jeg fikk da jeg begynte som riksantikvar var hvordan det føltes å være Norges første kvinnelige riksantikvar.

Publisert: 11. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Kronikker

Signalbyer? Tre råd til kommuner som vil skille seg ut

Hva er det som gjør at du kjenner deg igjen i en by? Hva er det som gjør et sted spesielt? Og hvorfor begynner mange steder å se så like ut?  Standardisert arkitektur og manglende tilpassing gjør bymiljøer svært like på tvers av steder. Her er tre råd for å gjøre noe med dette.

Publisert: 4. februar 2022 | Endret: 29. januar 2024

Kronikker

Nå blir byutvikling allemannseie

Arkitekturopprøret har inntatt samfunnsdebatten. Det må alle som jobber med byutvikling ta til seg.

Publisert: 29. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Kronikker

Bevaring er mer bærekraftig enn sanering

En ny utredning foreslår støtte til sanering av gamle hus som et tiltak for å gjøre distriktene mer attraktive for de unge. Da utnytter vi ikke potensialet som ligger i gjenbruk av bygninger, og kan risikere å støte nye generasjoner vekk.

Publisert: 6. april 2021 | Endret: 29. januar 2024

Kronikker

Å sikre Stavanger domkirke

Riksantikvarens fremste mål er å sikre Stavanger domkirke for ettertiden. Dette gjelder både kirkebygningen og de arkeologiske kulturlagene under kirken og rundt den. Denne kronikken er først trykket i papiravisen til Stavanger aftenblad den 4. mars 2021.

Publisert: 4. mars 2021 | Endret: 29. januar 2024

Interiør Stavanger domkirke
Kronikker

Stavanger domkirke – sikkerhet kommer først

Det er sikkerheten for personell og kirkebygning som har vært avgjørende for Riksantikvarens vedtak i saken om Stavanger domkirke.

Publisert: 24. oktober 2020 | Endret: 29. januar 2024

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg.
Kronikker

– Klimakur 2030 bør bli bedre

– Gjenbruk av eksisterende bygninger, i stedet for å bygge nytt, vil gi betydelige klimagevinster. Dette kommer ikke fram i Klimakur 2030, skriver riksantikvar Hanna Geiran i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

Publisert: 3. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Bilde av Geirangerfjorden er en del av Vestnorsk fjordlandskap, som er ett av de norske stedene som står på UNESCOs verdensarvliste. Foto: Ludovic Péron via Wikimedia Commons.
Kronikker

Umistelig arv

Kultur- og naturarv som skrives inn på UNESCOs verdensarvliste har universell betydning for menneskeheten. Det er umistelige kultur- og naturverdier som utgjør denne eksklusive listen, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 16. juli 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde viser Oslo Jernbanestasjon Østbanehallen. Fotograf Siri Hagen, Riksantikvaren
Kronikker

Kulturminner må inn i klimaregnskapet

En myte at fredede bygninger ikke kan oppgraderes, skriver riksantikvar Hanna Geiran i en kronikk i Morgenbladet.

Publisert: 7. mars 2019 | Endret: 30. januar 2024

Publisert: 5. november 2019 | Endret: 30. januar 2024