Siste nytt

Nyheter

Motsegn mot anlegg i verdsarvfjorden Geiranger.
Nyheter

Reiser motsegn mot oppdretts­anlegg i verdsarv­fjell

Riksantikvaren reiser motsegn mot eit planlagt oppdrettsanlegg i Raudbergvika i Fjord kommune i Møre og Romsdal. – Anlegget kjem klart i konflikt med verdsarvverdiane for Vestnorsk fjordlandskap, seier riksantikvar Hanna Geiran. 

Publisert: 18. mars 2024

Røst og det gamle vanntårnet.
Nyheter

Siste tilskudd til Ettertanken på Røst

Gjennom flere år har Riksantikvaren støttet gjenbruksprosjektet Ettertanken på Røst. Nå blir siste tilskudd på kr 200 000 betalt ut før prosjektet står ferdig våren 2024.   

 

Publisert: 14. mars 2024

Kraftturisme: Tyssedal er en av rutene som er laget for å få økt reiseliv knyttet til kraftens kulturminner.
Nyheter

Kraftturisme får 600 000

Riksantikvaren støttar prosjektet Kraftturisme med kr 600 000, slik at den rike krafthistoria i Vestland og Rogaland fylkeskommunar blir ei ressurs for eit berekraftig reiseliv.  

 

Publisert: 12. mars 2024

Nyheter

Innsigelse på Leka

Riksantikvaren reiser innsigelse til deler av en reguleringsplan for bolig- og hytteutbygging på Leka i Trøndelag.  

Publisert: 12. mars 2024

Det historiske lysthuset med dammen med siv på Spydeberg prestegård i Indre Østfold, i sommerhalvåret med grønt gress og blader på treet.
Høringer og kunngjøringer

Innspill til høring om veivalg for klimapolitikken

Riksantikvaren har gitt innspill til en overordnet høring av en rapport fra Klimautvalget 2025. Den utreder hvilke veivalg Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050.

Publisert: 11. mars 2024

Kirkekunst har behov for tilskudd.
Nyheter

8,5 millioner i tilskudd til kirkekunst

Riksantikvaren har fordelt 6,5 millioner i tilskudd til konservering av kirkekunst i 2024, og 2 millioner i tilsagn for 2025.  

Publisert: 7. mars 2024

Nyheter

– No er det kysten sin tur

Riksantikvaren har sendt forslag til bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø på høyring. Strategien skal være eit verktøy for å nå nasjonale mål på kulturmiljøfeltet.

Publisert: 5. mars 2024

Kraftstasjon på Tinfos på Notodden
Høringer og kunngjøringer

Nytt direktiv for bygninger gir endringer i energiloven

1. mars 2024 trer endringer i kraft i energiloven, som en konsekvens av at Bygningsenergidirektivet 2010 EPBD innføres i Norge. Riksantikvaren har gitt innspill til høringene som har vært holdt om bygningsenergidirektivet 2010 så langt

Publisert: 1. mars 2024 | Endret: 6. mars 2024

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 15. januar 2024