Siste nytt

Nyheter

"Gamle Mårøy".
Utvalgte kulturminner

Lokalbåtenes hundre­år – historien om en rednings­aksjon i Finn­mark

Kysten var Norges riksvei, og lokalrutene bandt by og bygd sammen. I dag viser lokalruteskipet «Gamle Mårøy» hva som er mulig å få til ved vern gjennom bruk og frivillig innsats. Men visste du at skipet så vidt ble reddet fra opphogging?  

 

Publisert: 7. juni 2024 | Endret: 8. juni 2024

Landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Gravhaug i Stange vestbygd.
Nyheter

16 landskap av nasjonal interesse i Hedmark

Riksantikvaren har laget et kunnskapsgrunnlag med 16 kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for gamle Hedmark fylke. De viser et spenn fra storgårder på flatbygdene langs Mjøsa, tømmerdrift i elvedaler, gruvedrift og gamle områder for jakt og fiske på fjell og vidde.  

Publisert: 7. juni 2024 | Endret: 8. juni 2024

Brann oppstår lett i tette trehus: Tett mellom husene i Egersund.
Nyheter

Brannen i Egersund

Den 2. juni var det fare på ferde i trehusbyen Egersund: Et verneverdig trehus ble totalskadd, mens et annet bygg fikk skader.

Publisert: 2. juni 2024 | Endret: 8. juni 2024

riksantikvar Hanna Geiran
Nyheter

Seks nye år for Hanna Geiran

I statsråd 24. mai ble Hanna Geiran utnevnt til seks nye år som riksantikvar.  

 

Publisert: 24. mai 2024 | Endret: 8. juni 2024

Fredning

Sandviksbodene i Bergen

–  Trehusrekkene langs sjøen i Bergen er kjend over heile verda, seier riksantikvar Hanna Geiran, og no kjem fleire på lista.

Publisert: 16. mai 2024 | Endret: 8. juni 2024

Innsigelse mot Lilletorget 1: Prosjektet sett fra Akershus.
Nyheter

Fortsatt innsigelse på Lilletorget 1 i Oslo

Entra eiendom har levert et nytt planforslag om høyhus på Lilletorget 1, men prosjektet er fortsatt for høyt. Derfor reiser Riksantikvaren innsigelse.  

 

Publisert: 16. mai 2024 | Endret: 8. juni 2024

Nyheter

Krig og kulturarv

Kulturarv og kulturminner blir ofte ødelagt i krig. Det er ikke tilfeldig. Konvensjonene til FN-organisasjonen Unesco skal hindre dette.

Publisert: 14. mai 2024 | Endret: 16. mai 2024

Kulturlandskap på Lista i Agder.
Høringer og kunngjøringer

Skal ta vare på landbrukets kulturmiljø

Riksantikvaren sender nå et forslag til nasjonal bevaringsstrategi for landbrukets kulturmiljøer ut på høring. Høringsfristen er 30. juni 2024.

Publisert: 10. mai 2024 | Endret: 5. juni 2024

Nyheter

50 innspill til kystens kulturmiljøer

Den nye bevaringsstrategien for kystens kulturmiljøer har vært på høring, og strategien har blitt tatt godt imot.

Publisert: 8. mai 2024 | Endret: 5. juni 2024

1 2 3 95

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 15. januar 2024