Nyheter

Overtar innsigelse i Kongsberg

Riksantikvaren overtar plansaken om Myntgata 14 i Kongsberg fra Viken fylkeskommune, og opprettholder innsigelsen fra kulturmiljøforvaltningen. 

Publisert: 9. juni 2023 | Endret: 29. januar 2024

Innsigelse i Kongsberg.
Kongsberg kirke. Bygningen som Riksantikvaren retter innsigelsen mot ligger i Kongsberg, ikke så langt unna Kongsberg kirke. Foto: Eva Smådahl.

– I Kongsberg er det viktige kulturmiljøinteresser på Nytorget og bygningene rundt plassen, sier seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren. – Vi mener at ny bebyggelse må ivareta særpreget og videreføre den historiske egenarten til Kongsberg, slik som vi gir råd om i vår bystrategi.   

Nytorget var Vestsidas handelstorg siden den store bybrannen i 1810, og hele området inngår i Riksantikvarens oversikt for Kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse.  

Berntsengården ble bygd i samme kvartal som torget på 1840- tallet. Den er en tidlig handelsgård, med en svært sentral plassering på byens torg. På foto fra ca. 1912 ser vi at Berntsengården er en toetasjes bygård med sveitserstilsdetaljer.  

Kongsberg har bevart en rekke eldre trehus som er med på å gi særpreg til byen. Sørover fra kirken og «kongens gård», der hvor vi i dag finner Kongsberg Rådhus, lå bergfunksjonærenes større bygninger og deretter berggesellenes små og enklere bygninger. 

Fylkesrådet i Viken valgte i mai å ikke opprettholde innsigelsen fra kulturmiljøforvaltningen mot reguleringsplanen.  

– Vi ser fram til en videre dialog med Kongsberg kommune for å komme fram til en løsning som både kan sikre kulturmiljøinteressene i saken, og som kan bidra til attraktive boliger på Vestsida, sier Mydland.