Pressemelding

Riksantikvaren ber om grundigere utredning for Stavanger domkirke

I samråd med Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren i dag bedt om at Stavanger kirkelige fellesråd bestiller ytterligere utredninger om stabiliteten og sikkerheten i domkirken.

Publisert: 28. oktober 2020

Stavanger domkirke eksteriør
Stavanger domkirke Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Riksantikvaren trakk i september kravet om en mindre arkeologisk undersøkelse i krypkjelleren under Stavanger domkirke. Vedtaket ble fattet da geotekniske vurderinger viste at arkeologiske undersøkelser ville vært forbundet med store sikkerhetsmessige utfordringer.

De geotekniske vurderingene pekte i første rekke på sikkerheten for de som skulle utføre arbeidene. I tillegg ville det være fare for setningsskader på kirkebygningen, som er Norges best bevarte domkirkebygning fra middelalderen.

– Vi er glade for engasjementet rundt arkeologiske undersøkelser i krypkjelleren i Stavanger domkirke. Potensialet for ny kunnskap er stort. Samtidig kan vi ikke gå på akkord med sikkerheten. Vi har derfor oppfordret tiltakshaver, Stavanger kirkelige fellesråd, til å bestille en utredning som ser nærmere på de sikkerhetsmessige utfordringene, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Riksantikvaren betaler for utredning

Riksantikvaren tilbyr seg å dekke kostnadene ved en utredning, slik at man så raskt som mulig kan få enda bedre innsikt i de sikkerhetsmessige utfordringene.

– Vi har stor forståelse for at man ønsker fortgang i denne saken, da vi vet at det er ønske om at kirken skal være ferdig restaurert til påsken 2023. Engasjementet i saken kan tyde på at det er både vilje og muligheter for å finne løsninger, selv om de viser seg å bli omfattende, sier Elisabeth Dahle.

Ingen garanti for arkeologisk undersøkelse

Det er en rekke sikkerhetsutfordringer ved å oppholde seg og arbeide i krypkjelleren. Utgravinger må ikke svekke bæreevnen til bygningen og en rekke sikkerhetsspørsmål må løses, blant annet med tanke på løse og ustabile murer og stein. Riksantikvaren oppfordrer nå fellesrådet til å kontakte et uavhengig geoteknisk kompetansemiljø som utreder de sikkerhetsmessige utfordringene enda grundigere.

– Når en utredning er gjennomført, kan vi på nytt vurdere muligheten for å gjennomføre en begrenset arkeologisk undersøkelse av krypkjelleren. Dette betyr ikke at vi i dag kan si at arkeologiske undersøkelser lar seg gjennomføre, men at vi vil komme nærmere svaret på om det er mulig. En utredning vil også gi tiltakshaver et bedre bilde av hva en arkeologisk undersøkelse vil bety med tanke på tid og kostnader, sier Elisabeth Dahle.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153