Pressemelding

Tilskudd til fartøy i 2019

Riksantikvaren fordeler 63 millioner kroner til fartøyvern i 2019.

Publisert: 11. mars 2019 | Endret: 17. desember 2019

Bildet viser det fredete damskipet Børøysund. Fotograf er Erik småland, Riksantikvaren
Børøysund Det fredete dampskipet Børøysund har bevart kullfyrt kjele og dampmaskin og er i dag en av landets siste kullfyrte dampbåter. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren

Det er i dag om lag 250 historiske fartøy på Riksantikvarens verneliste. 14 av fartøyene er fredet, de andre har status som vernede skip.

− Fartøyvernet gjør historien vår levende og tilgjengelig. Landet rundt blir det gjort et viktig arbeid for at disse flotte, gamle skipene skal være i god stand. Fartøyene forteller om Norges maritime historie. Det er viktig at staten bidrar med penger til istandsetting, slik at vi alle kan forstå mer av denne stolte tradisjonen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Flere tusen frivillige langs hele kysten og langs vannveiene i innlandet legger årlig ned langt over 130.000 dugnadstimer til arbeid med fartøyvern.

− De vernede fartøyene forteller mye om livet langs kysten, og er en viktig del av norsk samferdselshistorie. Fartøyvernet er helt avhengig av den fantastiske jobben som de frivillige gjør. Vi kan takke de frivillige for at vi har så mange godt bevarte, flytende kulturminner i Norge, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Midlene til fartøyvern kommer fra statsbudsjettets kap. 1429 post 74 (Klima- og miljødepartementet).

Tildelinger i 2019

Riksantikvaren har prioritert fartøy som nærmer seg ferdigstilling av større restaureringer. Eksempler på dette er fraktefartøyet «Anne Bro» fra 1911, passasjerfartøyet D/S «Bjoren» 1867, fraktefartøyet M/S «Brandbu» 1907, ruteskipet «Børøysund» fra 1908, oppmålingsskipet «Hansteen» fra 1866, fiskefartøyet M/S «Hermes» fra 1937, lokalbåten «Hvaler» fra 1892 og passasjerfartøyet M/S «Riskafjord ll» fra 1864. For 2019 har det kommet inn søknader fra 134 fartøy på til sammen nesten 260 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 63 millioner kroner til fordeling, som dekker omtrent 25 % av den samlede søknadssummen.

Dampskipet Børøysund

De to siste årene har det fredete dampskipet Børøysund ligget på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Fartøyet har bevart kullfyrt kjele og dampmaskin og er i dag en av landets siste kullfyrte dampbåter. Dampkjelen hadde skader, og skulle repareres med tilskudd fra Riksantikvaren. Under arbeidene oppdaget mannskapet og håndverkerne at skaden hadde et mye større omfang enn først antatt. Nå er det ikke slik at man finner kompetanse på 100 år gamle dampkjeler hvor som helst, så hele restaureringen utviklet seg til et grundig læringsprosjekt med aktører fra alle faginstanser. Fartøyet er nå endelig tilbake i et historisk havnemiljø ved Akerhuskaien i Oslo. Når Børøysund nå mottar tilskudd for 2019, bidrar Riksantikvaren videre til å få Børøysund tilbake i drift.

Oversikt over fordelingen til fartøyvern 2019

Tabellen inkluderer tilskudd og tilsagn for 2019

Tilskudd fartøy 2019
Fylke og navn på fartøy Tilskudd Tilskudd per fylke
Aust-Agder 178 800
Bjoren 178 800
Finnmark 248 053
Gamle Mårøy 248 053
Hordaland 8 013 000
Bjørn West 50 000
Eitrheim 7 500
Folgefonn 1 3 550 000
Granvin 2 800 000
Skånevik 205 500
Vestgar 1 400 000
Møre og Romsdal 2 057 000
Bilfergen 57 000
Polarstar 2 000 000
Nordland 7 883 000
Anne Bro 6 000 000
Glimt ll 983 000
Skogøy 900 000
Oppland   2 100 000
Brandbu 1 100 000
Skibladner 1 000 000
Oslo 2 200 109
Børøysund 1 834 000
Hamen 366 109
Rogaland   12 525 555
Fremad ll 5 412 455
Jøsenfjord 3 010 100
Riskafjord ll 1 188 000
Rogaland 2 000 000
Sandnes 915 000
Sogn og Fjordane   4 921 200
Solundir 50 000
Stangfjord 500 000
Stavenes 4 371 200
Trøndelag   2 975 505
Epo 105 000
Hansteen 1 104 505
Hermes 166 000
Stoksundferja 1 600 000
Telemark 1 855 000
Storegut 1 855 000
Troms   5 858 300
Fuglø 156 600
Føggelen 5 000
Grytøy 5 696 700
Vest-Agder   771 000
Gamle Øksøy 771 000
Østfold   1 130 780
Engebret Soot 38 775
Hvaler 1 092 005
Sum total   52 717 302

Tilskudd som fordeles via fylkeskommunene

SAVOS-tilskudd til fylkeskommuner og kommuner i 2019

SAVOS-ordningen er en avtale der Riksantikvaren bidrar med samme sum som fylkene eller kommunen selv deler ut til fartøyvernet. SAVOS-fylkene/kommunen kan derfor lokalt fordele det doble av sine egne tildelinger. Tilskuddene som blir fordelte lokalt er følgelig dobbelt så store som den summen som står oppført for hvert fylke/kommune i denne oversikten.

 

SAVOS-tilskudd 2019
Fylke/kommune Tilskudd
SAVOS Trøndelag Fylkeskommune 2 164 000
SAVOS Møre og Romsdal fylkeskommune 500 000
SAVOS Bremanger kommune 60 000
SAVOS Hordaland fylkeskommune 1 350 000
SAVOS Rogaland fylkeskommune 950 000
SAVOS Oppland fylkeskommune 275 000
SAVOS Vest-Agder fylkeskommune 600 000
SAVOS Aust-Agder fylkeskommune 400 000
SAVOS Sogn og Fjordane fylkeskommune 300 000
SAVOS Østfold fylkeskommune 1 000 000
SAVOS Hammerfest fylkeskommune 250 000
SAVOS Bergen 388 238
SAVOS sum total 8 237 238

Organisasjoner 2019

Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) får tilskudd til drift og ulike prosjekt over post 74.

Navn og formål Tilskudd
Norsk Forening for Fartøyvern 2 000 000
Forbundet Kysten 250 000
Organisasjoner sum total 2 250 000

Tilsagn til fartøy for 2020

Riksantikvaren kan gi en avgrenset sum i tilsagn fra statsbudsjettet i 2020. Slike tilsagn blir gitt for å sikre framdrift i arbeidet ved noen større prosjekt som går over flere år.

Navn  Tilsagn 2020
Anne Bro 1 300 000
Folgefonn I 750 000
Fremad II 750 000
Glimt II 985 000
Grytøy 750 000
Jøsenfjord 1 000 000
Jærbuen II 500 000
Polarstar 1 000 000
Rogaland 1 000 000
Stavenes 800 000
Stoksundferja 1 750 000
Svanhild 150 000
Storegut 1 640 000
Tafjord 750 000
Vestgar 1 000 000
Tilsagn 2020 sum total 14 125 000

Dato 11.03.2019 14:44 endret 11.03.2019 15:58

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153