Nyheter

Prosjekt for tilsyn av kirkebygg

Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige ansatte (KA) har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et EØS-finansiert prosjekt med formål å utvikle rutine for utvendig tilsyn av kirkebygg. Nå er prosjektet i gang.

Publisert: 12. august 2020 | Endret: 29. januar 2024

Kirkevakten Kontraktsmøte for prosjektet "Kirkevakten" i Asker. Foran Asker kirke fra venstre: Daglig leder Lyder Hole (Haandverkerne), direktør Randi Letmolie (KA), økonomisjef Else Teige (AKF) og kirkesjef John Grimsby

Etter offentlig anbudskonkurranse skrev fellesrådet 24. juni under kontrakt med Haandverkerne. Randi Letmolie, direktør for avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning var tilstede i kontraktsmøte.

– For Den norske kirke er det viktig å utvikle metode for anskaffelser av tilsyn av kirkebygg. Prosjektet og samarbeidet med Asker kirkelige fellesråd skal hjelpe oss å utvikle en enkel metode for regelmessig tilsyn og enkelt vedlikehold, sier hun.

Krevende bygninger

Mange kirker er krevende å holde i stand. De er høye, store og komplekse bygninger, og det kreves kunnskap og erfaring når feil og mangler skal vurderes. Den grunnleggende ideen bak prosjektet er kombinasjonen av tilstandskontroll og enkle vedlikeholds- og sikringstiltak.

I juni 2019 besøkte det tilsvarende slovakiske prosjektet «Pro monumenta» Oslo. De demonstrerte blant annet bruk av klatreutstyr for å vurdere tilstand på kirkens fasade. På høye bygninger kan arbeidet utføres ved hjelp av stige eller klatreutstyr, slik at man ikke trenger å bruke stillas

Glad for muligheten

Kirkesjef John Grimsby i Asker er veldig glad for muligheten til å være med på å utvikle metoden.

– Hensikten er å forebygge skader og utføre enkle tiltak. Det er for eksempel langt enklere å reparere en takrenne som lekker, enn å utbedre fuktskadene som vil oppstå i vegg eller mur. Fra i år skal derfor alle kirkelige bygg i Asker skal ha et årlig, planlagt, utvendig tilsyn av byggets «værhud». Haandverkerne as skal rette enkle feil, slik som å rette takstein og, rense takrenner o.l, og rapporterer til fellesrådet eventuelle behov for mer omfattende tiltak. sier han.

Riksantikvaren dekker kostnad for avtalen, foreløpig for 2 år. Fellesrådet leder prosjektet, og må dekke kostnadene ved eventuelle tilleggsarbeider.

Les mer:
– Kirkevakta testet ut på Oslo domkirke