Høringer og kunngjøringer

Varsler oppstart av fredning for Trosterudstien 1, Oslo

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Huset er tegnet av en av våre mest kjente kvinnelige arkitekter Wenche Selmer, i samarbeid med hennes ektemann Jens Selmer.

Publisert: 21. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Avslutter fredningssak for Selmers hus
Trosterudstien 1. Huset på Oslos vestkant ble tegnet av arkitektene Wenche og Jens Selmer, og det var også deres hjem. Foto: Andreas Wiig/Invisio.

Forslaget om fredning omfatter hele huset, både utendørs og innendørs, samt garasje/ carport og tilhørende hageanlegg. Bygget har i årevis stått på Oslos gule liste, og Byantikvaren har erklært at «Bolig og hage er inkludert i Oslos fredningsstrategi. Huset er godt bevart, med mye av det originale preget. Det er nå lagt ut til salg, og i forbindelse med dette ble Riksantikvaren kontaktet av fagmiljøer og Byantikvaren for å vurdere fredning.

– Vi vil prioritere denne saken høyt for å få rask avklaring av fredningsverdi og omfanget av fredningen, understreker Geiran. – Grunnen til at vi varsler fredning midt i en salgsprosess, er at det er en viss risiko for at kulturminneverdier kan gå tapt uten et formelt vern. Vi mener det er riktig å gi potensielle kjøpere en forutsigbar prosess ved å varsle før et salg er gjennomført.

Fredningen er hjemlet i Kulturminnelovens paragraf 15 som gjelder fredning av bygninger og anlegg fra nyere tid, og også i regler for saksbehandling i paragraf 22.

Melding om oppstart av fredningssak vil bli kunngjort i avisene Aftenposten og Avisa Oslo, etter kulturminnelovens bestemmelser om kunngjøring i to aviser. Send eventuelle merknader til fredningsvarslet til postmottak@ra.no innen 1.juli 2022.