UKL-nyheter

Nytt fra UKL-områdene i 2023

Her finner du flere saker om aktiviteter og tiltak i 3 av de utvalgte kulturlandskapene fra de siste månedene.

Publisert: 20. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis.
Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis. Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis. Foto: Jeff Blincow

Goarahat og Sandvikhalvøya, Troms og Finnmark: Mangfoldige aktiviteter i 2022

Kartlegging av biologisk mangfold

Etter flere vellykkede år med artskartlegging fortsatte denne aktiviteten i 2022. Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap er et sjøsamisk område i Porsanger kommune, med bosetningsspor som går over 10 000 år tilbake. Området har svært høy biodiversitet, og registrering av ulike arter har lenge vært et viktig arbeidsområde. I 2022 ble i alt 367 ulike arter registrert, av disse er 82 nye for UKL-området. Og vel og merke: Av de nye artene er 27 nye for Porsanger og 9 nye for Finnmark!

Interesserte i natur og biologisk mangfold har lagt ned en imponerende innsats i denne viktige kartleggingen, som har økt kunnskapen om biologisk mangfold, både i området, kommunen og fylket. Totalt er det 11.848 registreringer, og 1.516 forskjellige arter er kartlagt. Alle data er tilgjengelig i www.artskart.no

I tillegg ble det gjennomført en Porsanger BioBlitz i 2022, i samarbeid med Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening. BioBlitz kan beskrives som en intensiv artsjakt for å kartlegge artsmangfoldet innenfor et bestemt område. Dette var en viktig hendelse for å øke kunnskapen om kartleggingsmetoder og artsbestemmelse for dem som deltok. BioBlitzen var finansiert av tilskuddsmidler fra UKL-ordningen med samfinansiering fra SABIMA.

I 2022 ble det dessuten gjennomført et eget prosjekt som så på verdifulle veikanter og vurdering av hvor det særlig bør tas hensyn når det gjelder tidspunkt for slått.

Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis.
Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis. Agriades aquilo Polarblåvinge Goarahatlásis.
Foto: Jeff Blincow
Morchella elata Cievra - første gang registrert i Finnmark juni 2022
Morchella elata Cievra – første gang registrert i Finnmark juni 2022 Morchella elata Cievra - første gang registrert i Finnmark juni 2022
Foto: Jeff Blincow
Første funn av Synanthedon culiciformis for UKL
Første funn av Synanthedon culiciformis for UKL Første funn av Synanthedon culiciformis for UKL
Foto: Jeff Blincow
Polyartemia forcipata i Trollholmsund.
Polyartemia forcipata i Trollholmsund. Polyartemia forcipata i Trollholmsund.
Foto: Jeff Blincow
Primula nutans subsp finmarchia - Finnmarksnøkkelblom i Trollholmsund
Primula nutans subsp finmarchia – Finnmarksnøkkelblom i Trollholmsund Primula nutans subsp finmarchia - Finnmarksnøkkelblom i Trollholmsund
Foto: Jeff Blincow
Podiceps uritus Horndykker på Kolvikvannet
Podiceps uritus Horndykker på Kolvikvannet Podiceps uritus Horndykker på Kolvikvannet
Foto: Jeff Blincow

Skoleformidlingsprosjekt

Våren 2022 gjennomførte Porsanger kommune et skoleformidlingsprosjekt i Goarahat og Sandvikhalvøya UKL. I handlingsplan 2022 for UKL var formidlingsprosjekt for barn og unge satt opp under overskriften «synliggjøring». Synliggjøring gjennom formidling til oppvoksende generasjon er svært viktig, og det ble planlagt opplegg med skolene utendørs.

Elever fra Lakselv videregående skole ble busset UKL-området to dager i juni. Elevene fikk en dag med kulturminnevandring og artsregistrering/folkeforskning og en dag med feltarbeid vegetasjonsanalyse – ruteanalyse med fokus på naturlige og menneskeskapte påvirkningsfaktorer. Dag to ble det også tid til fuglekikking før retur. Ungdommene laget rapporter i form av korte videodokumentasjoner av forskningsarbeidet.

Kulturminnevanding – bl.a. til hellemalerier i UKL-området.
Kulturminnevanding – bl.a. til hellemalerier i UKL-området. Kulturminnevanding – bl.a. til hellemalerier i UKL-området.
Foto: Ingrid Golten, Porsanger kommune
Elevene er i gang med ruteanalyser på ulike biotoper med hjelp av metermål og små pinner som avgrenser rutene.
Elevene er i gang med ruteanalyser på ulike biotoper med hjelp av metermål og små pinner som avgrenser rutene. Elevene er i gang med ruteanalyser på ulike biotoper med hjelp av metermål og små pinner som avgrenser rutene.
Foto: Ingrid Golten, Porsanger kommune
Elevene markerte området de skulle undersøke ved hjelp av metermål.
Elevene markerte området de skulle undersøke ved hjelp av metermål. Elevene markerte området de skulle undersøke ved hjelp av metermål.
Foto: Ingrid Golten, Porsanger kommune

Strandrydding i det utvalgte kulturlandskapet

Sommeren 2022 engasjerte Porsanger kommune tre ungdommer og en arbeidsleder til sommerjobb for å rydde strandsøppel langs fjæra i Goarahat og Sandvikhalvøya UKL. I løpet av tre uker ryddet de hele den lange strandsona og plukket 1260 kg marint avfall! De fant lastebilbatterier, snusbokser, tau, byggemateriale, båtvrak, fiskegarn, mye plastbiter og til og med en sykkel i fjæra. Arbeidet ble finansiert gjennom Strandryddingsmidler fra Finnmark friluftsråd og tilskuddsmidler fra UKL.

Selv om rydding av marint avfall ble beskrevet som en «drittjobb» av noen av ungdommene i begynnelsen, endret perspektivet deres seg i løpet av perioden – de ble stolte av jobben de gjorde. Ungdommene var overrasket over mengden avfall de fant langs strandsonen.

Aktiviteten er dekket i denne reportasjen på NRK Sapmi:

https://www.nrk.no/sapmi/unik-sommerjobb_-ungdommene-fra-troms-og-finnmark-holder-norge-rent-en-plastbit-om-gangen-1.16031554

Uttalelser fra deltakerne:

«Jeg må innrømme at det var ikke så stas å ha en sommerjobb som egentlig var å plukke søppel. Det er jo egentlig en drittjobb. Men nå føler jeg meg egentlig litt stolt, vi gjør faktisk en forskjell … Bare se hvor mye vi har plukket!»

«Jeg var på ferie og så søppel i sanden når vi var på en strand og gikk. Jeg måtte stoppe opp og plukke med meg alt, jeg greide ikke å bare gå forbi! Jeg hadde aldri gjort dette før jeg startet i denne sommerjobben.»

«Jeg føler meg stolt over jobben vi har gjort i sommer og det har faktisk vært gøy å plukke søppel! Det trudde jeg ikke at jeg skulle noen gang si. Jeg kunne gjerne tenke meg å jobbe til neste år også om det skal plukkes mer søppel.»

Sissel Goodgame, koordinator for utvalgt kulturlandskap, Porsanger kommune

Strandrydding – sekkene fylles fort!
Strandrydding – sekkene fylles fort! Strandrydding – sekkene fylles fort!
Foto: Tatt av elevene
Ungdommer i sving med strandrydding.
Ungdommer i sving med strandrydding. Ungdommer i sving med strandrydding.
Foto: Tatt av elevene

Finnskogen, Innlandet: Nedre Halberget – slåttekurs i 2022 og aktiviteter i 2023

Slåttekurs i Nedre Halberget

Slåttemarker har i løpet av 1900-tallet blitt en av våre mest artsrike – og mest truede – naturtyper. Vi er inne i FNs restaureringstiår, hvor målet er å bevare intakt natur og restaurere ødelagt natur. Jeg ønsker derfor å slå et viktig slag for slåttemarker!

Nedre Halberget er en finneboplass 3,5 km fra Gravberget på Våler Finnskog. Det gamle bruket ligger innrammet av flott kulturlandskap. Låven i Nedre Halberget har magiske symboler, og er av den eldste bosettingen på Våler Finnskog.  Blomsterenga med sitt rikholdige biologiske mangfold holdes i hevd ved årlig slått i slutten av juli. Søndag 24. juli 2022 ble det avholdt slåttekurs her for å videreformidle kulturarven dette innebærer, samt ivareta den artsrike slåttemarka.

Det ble gitt grunnleggende innføring i tradisjonen rundt slått og slåtteredskaper på Finnskogen, slåtteopplæring med ljå, sliping av ljåblad, samt raking, oppsetting av hesje og hesjing av høy. Flere av deltakerne hadde med seg egne redskaper, fra rive av tre med bumerke til dekorerte ljåorv laget av flotte emner. Det ble servert tradisjonskost for slåttonn gjennom dagen, og det ble formidlet tradisjoner omkring dette.

Instruktører på kurset var brødrene Arne (76) og Einar (85) Gransjøen – begge dyktige karer som vet hva selvberging innebærer. De har utrolig god kunnskap og erfaring om slått på Finnskogen, og formidlet med stor innlevelse.  De krydret også dagen med gode humoristiske historier fra Nittahå Jussi og andre kjente fra Finnskogen. Alle deltakerne var strålende fornøyd, og det ble en morsom og lærerik dag i Nedre Halberget.

Glade slåttekursdeltakere!
Glade slåttekursdeltakere! Glade slåttekursdeltakere!
Foto: Ada Bredalen
Blomstereng på Nedre Halberget
Blomstereng på Nedre Halberget Blomstereng på Nedre Halberget
Foto: Ada Bredalen
Det er viktig å lære hvordan ljåen skal kvesses, her med slipestein
Det er viktig å lære hvordan ljåen skal kvesses, her med slipestein Det er viktig å lære hvordan ljåen skal kvesses, her med slipestein
Foto: Ada Bredalen
Kursdeltakerne er i gang
Kursdeltakerne er i gang Kursdeltakerne er i gang
Foto: Ada Bredalen
Einar Gransjøen kvesser med bryne.
Einar Gransjøen kvesser med bryne. Einar Gransjøen kvesser med bryne.
Foto: Ada Bredalen
Hesje med trerive
Hesje med trerive Hesje med trerive
Foto: Ada Bredalen

Aktiviteter i Nedre Halberget sommeren 2023

23. juli 2023 arrangerer vi ny slåttedag i Nedre Halberget. Den er åpen for alle, men vi ønsker påmelding. Ta med ljå dersom du har tilgang til det.

13.-14. mai 2023 kl 9-16 avholdes det gjerdekurs med rajer. Gjerde med rajer og staur er tradisjon i området på Finnskogen nær svenskegrensa. Knut Silihagen er instruktør på kurset. Han har mange års erfaring med dette, og har god kunnskap om materialkvalitet og teknikker for gjerding. Det er mulig å delta på en eller begge dager.

3.-4. juni 2023 (kl 9-16 og 9-14) er det mulig å lære seg kunsten å smi! Instruktør på kurset er Rune Grenberg. Kursdeltakerne vil lære grunnleggende teknikker i smiing, samt kunnskap om herding, redskaper og materialer.

11. juni 2023 (kl 9-15) blir det neverdag i Nedre Halberget. Instruktør gjennom dagen er Arne Fjeld fra Nordskogbygda. Arne har mange års erfaring med neverarbeid. Han deler sin kunnskap om den fantastiske bjørkeneveren og dens bruksområder. Vanligvis løyper bjørka på denne tiden, og vi tar oss en neverflekketur. Vi tar forbehold om endring av dato dersom bjørka ikke løyper. Deltakerne får kunnskap om nevera sine mange bruksområder og egenskaper. Det vil også bli demonstrert neverfletting og sveiping med never.

Det vil bli servert tradisjonspreget lunsj, drikke og kaffe med noe attåt. Vi er behjelpelig med å skaffe overnatting dersom det er behov for det.

All deltakelse er gratis da dette støttes av Utvalgt Kulturlandskap for jordbruket – Finnskogen. Påmelding til ada.bredalen@gmail.com. Ønskes nærmere informasjon ta kontakt med Ada Bredalen på tlf 91127732. Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla!

Ada Bredalen

Jomfruland og Stråholmen, Vestfold og Telemark: Filmprosjekt om kulturlandskapet

Arbeidet med filmen startet på nyåret 2022 og den skal være ferdig desember 2023. Budsjettet er på kr 600 000. Jan Erik Tangen og Arnt Mollan er engasjert av UKL Jomfruland og Stråholmen for å produsere filmen. Finansiering skjer ved gaver fra velforeningene, enkeltpersoner, bedrifter, fylkeskommunen, banker og stiftelser.

Landbruksdriften på Jomfruland og Stråholmen foregår i stor grad etter gamle metoder, uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Husdyrhold er dominerende. Vi som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Skjøtsel og husdyrhold skaper gode leveområder for en rekke fugler, bl.a. de rødlistede artene vipe, rødstilk og hauksanger.

Arbeidsutvalget for UKL, i samarbeid med de lokale velforeningene, er nå i gang med å produsere en film om det vakre og særpregede kulturlandskapet med tilhørende bebyggelse, ytterst i Kragerøskjærgården. Mange tusen mennesker besøker disse landskapene årlig. Formidlingen av Kulturlandskapet ligger i Jomfruland nasjonalpark, og formidlingen av landskapet er en krevende oppgave. Nasjonalparken arbeider med både film og digitale fortellinger om det biologiske mangfoldet over og under vann. Kulturlandskapet er skapt av samspillet mellom natur og menneske gjennom århundrer. Geologi i form av en endemorene og et rikt plante og dyreliv har sammen med menneskers bosetting og bruk av åker, eng og beiteområder gitt oss dagens vakre landskap. Hvordan dette landskapet som ble formet av våre forfedre ble til, og hvordan det forvaltes i dag, er en historie som er godt egnet til å formidle på film. Historien som skal fortelles er øyenes kulturhistorie. Jomfruland har trolig hatt bosetting i mer enn tusen år, Stråholmen fra 1634.

Kunnskapen om kulturhistorien kan bli verdifull for dem som i fremtiden skal fortsette å skjøtte og drifte arealene og forvalte øyene. Nasjonalparken førte i 2021, i samarbeid med UKL og Birdlife (ornitologisk forening), opp et besøkstårn og en infobod med stor skjerm og internettilkobling hvor man viser filmer fra området. En film om kulturlandskapet og kulturhistorien vil være et viktig supplement til disse og bidra til forståelsen av landskapet og den gamle bosettingen. Det arbeides nå for å få bygget et nasjonalparksenter på Jomfruland. En film om kulturlandskapet vil være en viktig del av informasjonstilbudet i et slikt senter.

En kortfilm på tre minutter forteller litt om hva den kommende filmen vil inneholde: https://vimeo.com/771212149 NB: passord: kultur

Torstein Kiil, leder av arbeidsutvalget for Jomfruland og Stråholmen utvalgte kulturlandskap

Infoboden med skjerm tilknyttet internett for visning av film
Infoboden med skjerm tilknyttet internett for visning av film Infoboden med skjerm tilknyttet internett for visning av film
Foto: Torstein Kiil