Nyheter

God energibruk kutter utslippene her og nå

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslipp raskt er å bedre energibruken i gamle bygg, sier seksjonsleder Linda Veiby hos Riksantikvaren.

Publisert: 29. september 2023 | Endret: 29. januar 2024

Grønnmalt varmepumpehus på bolig i Molde.
Varmepumpe på bolighus.. På dette bolighuset har varmepumpene blitt bygget inn i et varmepumpehus, som er malt i samme farge som huset. Foto: Ola Hjelen.

Energieffektivisering av gamle hus kutter utslippene her og nå. Sammenlignet med nybygg har gamle hus allerede tatt klimabelastningen ved materialer, transport og byggearbeid. Derfor er det mange gode grunner for å oppgradere bygg fremfor å rive og bygge nytt.

For å gjøre det enklere å forbedre energibruken har Riksantikvaren laget egne veiledere for både solenergi og varmepumpe i bygg med vern.

Vi vet at mange tror at det ikke er mulig i vernede hus, sier Veiby, men vi er opptatt av å legge til rette for gode klimatiltak.

Varmepumpe er Riksantikvarens råd nummer én til alle eiere av gamle hus.

– Grunnen til at varmepumpe er bra for gamle bygg er selvfølgelig effekten det gir på energibruken, sier Veiby, men også fordi det er enkelt å fjerne varmepumpen i etterkant uten at bygget blir skadet.

Riktige løsninger gir god energibruk

For at fredede og vernede bygninger skal bli bevart for fremtiden, er det viktig at de blir brukt og energieffektivisert så langt det lar seg gjøre. Da er det viktig å finne de riktige løsningene. Riksantikvarens veileder viser hvordan det er mulig å sette inn varmepumpe, uten at det går på bekostning av hvordan huset ser ut.

– Solenergi på vernede bygg er nytt for både eiere og forvaltning, men det kan også være mulig med de riktige løsningene, sier Veiby. – Potensialet for å utnytte solenergi er stort i Norge, og utvikling og utbygging av solenergianlegg vil gå raskt i årene fremover.

Se støttemuligheter for solenergi på Enovas nettsider.

– Vi mener at solenergibransjen har en jobb å gjøre med å utvikle løsninger som kan fungere enda bedre sammen med eldre bygninger, sier Veiby. – Vi har tro på at det er mulig, slik at flere eldre bygg kan få solenergianlegg i fremtiden. Derfor etterlyser vi mer innovasjon og produktutvikling i bransjen, og importører og produsenter bør utvikle løsninger som er bedre tilpasset bygninger med vern.

Se flere gode eksempler på smarte grep på bruk av varmepumpe i Riksantikvarens eksempelsamling:

> To enkle grep for å gjøre varmepumpen mindre synlig utvendig
> Slik kan varmepumpen bli mindre synlig innvendig
> Gamle radiatorer ble gjenbrukt til bergvarme

Varmepumpe 

  • Varmepumpe er råd nummer én fra Riksantikvaren.
  • Tenk på plassering: hvordan ser det ut og hva gir best effekt?
  • Monter et varmepumpehus og mal det i samme farge som huset.

Sjekk rådene i Riksantikvarens varmepumpeveileder.

Solenergi

  • Solenergi kan være en god løsning.
  • Flate tak egner seg ofte godt.
  • Sørg for god tilpasning. Hvor synlig blir solenergianlegget?

Sjekk rådene i Riksantikvarens solenergiveileder.

Solcelleanlegg på låve i Ringebu gir god energibruk.
Solenergi på låvetak. På Elstad går i Ringebu har låvetaket fått solcelleanlegget.
Foto: Tore Røbergshagen.
Varmepumpe gir god energibruk. En rødmalt varmepumpe på murveggen i Hamar fengsel.
Varmepumpe på Hamar fengsel Slik har Hamar fengsel løst varmepumpe på murveggen.
Foto: Karen Elkjær, Riksantikvaren.
Grønnmalt varmepumpehus på bolig i Molde.
Varmepumpe på bolighus.. På dette bolighuset har varmepumpene blitt bygget inn i et varmepumpehus, som er malt i samme farge som huset.
Foto: Ola Hjelen.
Solceller på taket av bolighus i Arendal.
Solceller på boliger. Solcelletakstein på taket av et bolighus i Arendal.
Foto: Skarpnes.