Pressemelding

Riksantikvaren bekymret for verdensarven på Vegaøyan

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland står på Unescos verdensarvliste. Ærfuglene og røktning av disse er en viktig del av verdensarven. Nå ber Riksantikvaren kommunen om fritak fra dagens forbud for enkelte hytteeiere, slik at frivillige fuglevoktere kan komme seg til øya.

Publisert: 24. mars 2020

Verdensarv
Ærfuglhus på Skjærvær, Vega. Foto: Kristin Solberg, Riksantikvaren

Vegaøyan er et 1037 km² stort kulturlandskap som omfatter øyer, holmer, skjær og sjø. Gjennom middelalderen og fram til i dag har sanking av egg og dun fra de ville ærfuglene vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten. Fremdeles holdes tradisjonen med dunsanking for dyneproduksjon i hevd på flere øyer i verdensarvområdet.

Verdensarv

Vegaøyan ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 2004. Stedet forteller om hvordan generasjoner av fiskerbønder gjennom de siste 1500 årene har utviklet et helt unikt levesett basert på fiske, jordbruk, ærfuglrøkting og sanking av ederdun i et ugjestmildt klima i havgapet.

– Da Vegaøyan ble verdensarv, forpliktet vi i Norge oss til å gjøre alt vi kan for å ta vare på stedet for dagens og fremtidige generasjoner. Vi er avhengige av en stor ærfuglbestand. Fuglevokterne gjør en viktig innsats for å ta vare på denne bestanden, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Forbud mot opphold

Det er nå vedtatt forskrift om forbud mot å oppholde seg på fritidseiendommer i andre kommuner enn den man bor i. Riksantikvaren mener forskriften kan slå svært uheldig ut for fuglevokterne tilknyttet Vegaøyan verdensarv, siden flere av disse har bostedsadresse utenfor Vega kommune. Den enkelte kommune har anledning til å lempe på kravene. Derfor har Riksantikvaren nå sendt brev til Vega kommune og bedt dem om å lempe på forbudet for de hytteeierne som også har påtatt seg arbeid som fuglevoktere.

– Vi har stor respekt for de tiltakene som gjøres for å unngå spredning av koronasmitte. Men å kunne oppholde seg i Vega kommune for å drive røkting av ærfugl i verdensarven, uavhengig av hvilken kommune man kommer fra, er kritisk for å ivareta verdensarvverdiene. Kommunen har allerede åpnet for at næringsdrivende som arbeider med å ivareta verdensarven, kan oppholde seg på øya. Det er vi svært glade for. Vi håper og tror nå at kommunen også tillater at privatpersoner som frivillig har påtatt seg arbeid som fuglevoktere, får komme til Vega for å gjøre alt klart for ærfuglen denne våren, sier Hanna Geiran.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153