Pressemelding

Foreningen Gamle Skudeneshavn får Riksantikvarens kulturminnepris 2018

I femti år har Foreningen Gamle Skudeneshavn arbeidet for bevaring av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn i Rogaland. Nå får de Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats.

Publisert: 31. oktober 2018 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av en gate i skudeneshavn. Foto er tatt av Ørjan B. Iversen, Riksantikvaren
Gamle Skudenes Gamle Skudeneshavn. Foto: Ørjan B. Iversen, Riksantikvaren

Den gamle trehusbebyggelsen i Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer. Gamle Skudeneshavn ligger på sørspissen av Karmøy og består av rundt 130 eldre trehus. Byen vokste fram med sildefisket på 1800-tallet.

Helt siden 1968 har Foreningen Gamle Skudeneshavn jobbet aktivt med opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid for å ta vare på det gamle trehusmiljøet. Det var foreningen selv som fremmet forslaget om regulering til bevaring i 1976. Nå er bydelen også del av Riksantikvarens varslede kulturmiljøfredning av Skudeneshavn.

– Foreningen Gamle Skudeneshavn har en stor del av æren for at byen er så godt bevart.

Foreningen er aktive og engasjerte i bevaringsarbeidet i byen, og bidrar sterkt til et godt bymiljø. Skudeneshavn er en nasjonal kulturskatt, til glede både for beboere og besøkende. Gratulerer med prisen, og med femtiårsjubileet, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Kulturminneforvaltere fra alle landets fylker var til stede da riksantikvar Hanna Geiran overrakte prisen til leder i styret, Egil Sørbø, og styremedlem og tidligere leder Helge E. Risdal. Prisutdelingen fant sted i Oslo, på Riksantikvarens høstmøte.

Bilde av prisvinnerne i 2018. Foreningen Gamle Skudeneshavn Riksantikvarens kulturminnepris. Leiar i styret Egil Sørbø (t.h) og styremedlem og tidlegare leiar Helge E. Risdal, saman med riksantikvar Hanna Geiran. Foto er tatt av Gunvor Haustveit, Riksantikvaren.
Prisvinnere I 2018 fekk Foreningen Gamle Skudeneshavn Riksantikvarens kulturminnepris. Leiar i styret Egil Sørbø (t.h) og styremedlem og tidlegare leiar Helge E. Risdal, saman med riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Gunvor Haustveit, Riksantikvaren.

Foreningen Gamle Skudeneshavn

Foreningen Gamle Skudeneshavn ble stiftet i 1968. Foreningens styre består av huseiere, og en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i foreningen, og ønskes velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring med mer. Foreningen er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. De arbeider for å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest og andre sosiale arrangement.

Bildeutsnitt av Holmen. Foto er tatt av Ørjan B. Iversen
Deler Av Holmen Foto: Ørjan B. Iversen

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafé og overnattingssted, og to store sjøhus.

I sjøhusene har de et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til.

I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

Riksantikvarens kulturminnepris

Riksantikvarens kulturminnepris tildeles personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

  • bevaring og/eller restaurering av kulturminner
  • formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt
  • bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen deles ut for sjuende gang. Prisen består av et kunstverk og diplom, og 25.000 kroner.

Juryens begrunnelse

For at vi skal lykkes i å ta vare på vår kulturarv, er det avgjørende at lokale foreninger tar initiativ til å sette i stand og bevare kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris 2018 går til Foreningen Gamle Skudeneshavn for deres arbeid med bevaring, bruk og formidling av kulturmiljøet Gamle Skudeneshavn.

Foreningen har gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid vært avgjørende for at Gamle Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt.

Arbeidet til foreningen viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid. Å støtte eiere med kunnskap, motivasjon og praktisk tilrettelegging er kulturminnevern i beste og mest positive forstand.

Foreningen Gamle Skudeneshavn jobber også overordnet og kulturminnepolitisk, og de har blant annet deltatt aktivt i arbeidet med den kommende kulturmiljøfredningen. Foreningen Gamle Skudeneshavn er et godt forbilde for andre verneforeninger rundt om i landet.

Tidligere vinnere av Riksantikvarens kulturminnepris

  • Rindegården i Brevik (2017)
  • Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager (2016)
  • Else «Sprossa» Rønnevig (2015)
  • Hjerleid skole og håndverkssenter (2014)
  • Johannes Rørtveit (2013)
  • Geirr Vetti (2012)

31.10.2018 12:43 endret 31.10.2018 13:03

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153