Siste nytt

Nyheter

Bilde av månedens kulturminne i januar: Rakettkiosken på Stortorget i Tromsø. Foto: Birger Lindstad
Utvalgte kulturminner

«Dagens avis, takk!»

Mang en tromsøværing har nok stått i kø for å lese rykende ferske nyheter, skaffet seg et telefonkort i forbifarten, eller kjøpt seg en aldri så liten sjokoladebit fra Rakettkiosken i Tromsø i løpet av de siste 100 årene. Rakettkiosken er månedens kulturminne i januar.

Publisert: 14. januar 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Ullensvang. Foto: Hotel Ullensvang/Niels Johansen

Kulturhistoriske landskap i Hordaland

Ni landskap i Hordaland er utvalde til å vere med i Riksantikvaren sitt register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

Publisert: 11. januar 2017 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av det sammenbygde vånings- og uthuset på Sigersvoll. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren

Kystgård på Lista fredet

Den tradisjonelle kystgården Sigersvoll på Lista i Vest-Agder er nå fredet av Riksantikvaren.

Publisert: 10. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Husene som fredes på Kampen ble opprinnelig kalt Lundin-husene, etter Lundin-familien som eide dem. Her på bildet er Olaf Lundin i 1911. Foto: Oslo Museum

Fredning x 2 på Kampen

Idylliske Kampen i Oslo har en lang og spennende historie. Nå har Riksantikvaren fredet to av Kampens boligeiendommer.

Publisert: 10. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

bilde av Kunstnarbustaden Heimdalstrand i Balestrand. Foto: Arlen Synnøve Bidne, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kunstnarbustaden Heimdalstrand er freda

Heimdalstrand var bustaden til Emma Normann Pastor og Helga Normann i kunstnarkolonien i Balestrand. No er bustaden freda av Riksantikvaren.

Publisert: 10. januar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Jan Mayen Nordlaguna Utsikt Fra Badstua Foto Karen Thommesen
Kronikker

Kalde kulturminner i krise

Les riksantikvar Jørn Holmes kronikk på NRK Ytring i desember. Her skriver han om kulturminner i polare strøk.Et mildere klima fører til at kulturminner i polområdene ødelegges. Nå haster det med å dokumentere og bevare en viktig del av vår historie.

Publisert: 15. desember 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde fra prisutdelingen på Vulkan Arena i Oslo. Fra venstre mot høyre: Carl Frederik Thorsager, Morten Tranøy og riksantikvar Jørn Holme. Foto: Turid Årsheim, Riksantikvaren

Riksantikvarens kulturminnepris til Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager

Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager får Riksantikvarens kulturminnepris 2016 for sin store innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Riksantikvaren vil særlig hedre dem for arbeidet de gjør for at både unge og gamle skal få oppleve norsk jernbanehistorie.

Publisert: 16. november 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Arkeologisk utgraving av Klemenskirken. Her sees fundamentet til det som trolig var høyalteret hvor Olav den helliges kiste ble plassert, ett år etter at han døde på Stiklestad i 1030. Man mener kisten sto i kirken i 25 år, før den ble flyttet videre. Foto: NIKU

Arkeologisk sensasjon i Trondheim

Nå mener arkeologer å ha funnet Klemenskirken til Olav den hellige i Trondheim sentrum. Restene av et mulig høyalter i kirken blir vurdert som en arkeologisk sensasjon

Publisert: 10. november 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Christinedal på Bryn i Oslo. Foto: Byantikvaren i Oslo

Christinedal fredet

Harry Fetts Christinedal er et unikt sammensatt industri- og bomiljø på Bryn i Oslo. Nå er anlegget fredet.

Publisert: 21. oktober 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av fragmentet av hjulkorset er fra middelalder, sannsynligvis fra tiden 1150-1350. Foto: Åse Bergan

Fant del av hjulkors fra middelalderen

Et stort fragment av et middelaldersk hjulkors har blitt funnet i en steinfylling ved Rollag stavkirke.

Publisert: 14. oktober 2016 | Endret: 18. desember 2019

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 15. januar 2024