Siste nytt

Nyheter

Bilde av Kvitsøy Kirke. Foto: Jiri Havran, Riksantikvare
Kronikker

Kirkene inn i en ny tid

Hvordan skal staten bidra til å ivareta kirkebygg med store kulturminneverdier etter at stat og kirke skiller lag? Dette spørsmålet stiller riksantikvar Jørn Holme og adm. dir. i KA, Frank Grimstad, i en kronikk i Aftenposten.

Publisert: 1. april 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bildekollasj: Mennesker Og Muligheter.
Nyheter

Utstilling om europeisk kultursamarbeid åpner i dag

Onsdag 9. mars åpner fotoutstillingen «Mennesker og muligheter» på Kulturhuset i Oslo. Utstillingen viser bilder fra ulike kulturprosjekter som har blitt støttet av EØS-midler.

Publisert: 2. mars 2016 | Endret: 30. januar 2024

Modell av villa Busk
Utvalgte kulturminner

Sverre Fehn – fredet arkitektur i verdensklasse

Arkitekt Sverre Fehn hadde som utøver en begrenset produksjon, men en rekke av hans arkitektoniske verk er i dag fredet. I denne artikkelen kan du lese om flere av hans fredete byggverk.

Publisert: 1. mars 2016 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av M/S "Grytøy". Foto: Riksantikvaren

Tilskudd til fartøy i 2016

Med 40 millioner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet, kan Riksantikvaren nå fordele til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. Pengene går til istandsetting av freda og verna fartøy over hele landet.

Publisert: 25. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Flyfoto av Vemork kraftstasjon, Rjukan i Telemark. Foto er tatt av Per Berntsen

Tilskudd til verdensarv 2016

Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet. Vårt nyeste verdensarvsted, Rjukan-Notodden industriarv, får i år tilskudd på over 13 millioner kroner.

Publisert: 22. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bilde av Norges Bank, Stavanger. Foto: Siri Schrøder Vesterkjær, Riksantikvaren

Norges Bank i Stavanger fredet

Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger karakteriseres som et av høydepunktene fra 1960-tallets arkitektur. Nå er bygningen fredet.

Publisert: 16. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Brannsikring for tette trehus er viktig.

Tilskot til istandsetjing av freda bygg i 2016

Riksantikvaren har fordelt over 100 millionar kroner til fylkeskommunane. Pengane skal gå til istandsetjing av freda bygningar i privat eige.

Publisert: 16. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Bildet viser Kongegården Halden i 1974. Foto: Tore Holter, Riksantikvaren

Redningsaksjon for Kongegården i Halden

Den snart 200 år gamle Kongegården i Halden har lenge vært i dårlig forfatning. Nå vil Riksantikvaren bekoste refundamentering av bygget der fire konger har overnattet opp gjennom historien.

Publisert: 12. februar 2016 | Endret: 18. desember 2019

Pressemeldinger – arkiv

Fra og med 2023 samles alt av saker, inkludert pressemeldinger, under «Nyheter».

Her finner du det historiske arkiver til pressemeldinger >2022

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 15. januar 2024