Rengjøring av kirkerom i forbindelse med covid-19

I denne veilederen som er utviklet av KA og Riksantikvaren gis det råd for rengjøring av kirkerom i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredete og listeførte).

Revidert 01.06.2021

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Innledning

Denne veilederen er laget av Riksantikvaren og KA er et supplement til Folkehelseinstituttets råd om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten. Formålet er å gi kirkeforvalterne og ansatte i lokalkirken råd om hvordan smittevern kan ivaretas i kirkene uten at kirkeinventar tar skade.

Hyppig renhold kan føre til skader og slitasje. Dersom dette oppdages i listeførte eller fredede kirker, skal Riksantikvaren varsles.

Rådene gjelder for alle kirkerom, men de er spesielt viktige for de verneverdige kirkene (fredede og listeførte). Målgruppen er kirkeforvaltere og dem som har ansvar for renhold i kirkene. Rådene fra myndighetene oppdateres stadig, og denne veilederen kan endre seg. Følg også med på oppdatert informasjon fra KA og Folkehelseinstituttet.

2Råd for rengjøring

  • Dekorerte vegger, himlinger og inventar i vernede kirker skal aldri rengjøres, ved slike tilfeller skal spesialkompetanse innhentes via Riksantikvaren.
  • Malte, udekorerte overflater som er utsatt for hyppig berøring (benkevanger, lesepulter o.l.) kan rengjøres med ordinære rengjøringsmidler. Bruk Zalo eller Neutral såpe i rent vann i angitt mengde på flasken. Andre produkter som er basiske eller klor- eller alkoholholdige vil kunne skade malingen og bør ikke brukes.
  • Etter rengjøring av bemalte flater tørkes det over med en lett fuktet klut med rent vann.
  • Bruk så lite vann som mulig og bruk en ren side av kluten for hvert nye objekt.
  • Dersom det går 24 timer mellom hver gang rommet brukes, er dette lang nok karantenetid for å unngå smitte, og rengjøring er ikke nødvendig.
  • Tekstiler som antemensaler, alterduker, veggtepper, messehagler og annet skal ikke vaskes, men settes i karantene ved behov.
  • Salmebøker og bibler bør ikke være tilgjengelig for bruk dersom 24 timers regelen ikke kan unngåes. Papir er vanskelig å rengjøre og kan spre smitte.[HMK1]
  • Ut over disse rådene vil vi oppfordre til å følge Folkehelseinstituttets for sektorer utenfor helsetjenesten.

3Spørsmål eller ytterligere rådføring?

Ta gjerne kontakt med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige ansatte) eller Riksantikvaren for ytterligere spørsmål eller råd.

KA: hanne.kempton@ka.no / +47 928 31 416

Riksantikvaren : henrik.smith@ra.no  / +47 99 123 180