Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein

Å undersøke murverk for vedlikeholdsvennlig istandsetting. Denne veilederen er tilrettelagt for kirkeverger og andre som har ansvar for forvaltning
og istandsetting av middelalderkirker i stein.

Her finner du 3 korte filmer tilknyttet veilederen.

Current View