Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) skal bli til en landsdekkende oversikt over nasjonalt viktige landskap. Denne veilederen skal gi informasjon til kommunene om hva KULA-registeret er og hvordan landskapene bør forvaltes gjennom arealplanlegging og andre virkemidler. Målgruppene i kommunene er særlig fagområdene planlegging, byggesak, landbruk og kultur. Veilederen kan også brukes av regional kulturminneforvaltning i oppfølging av KULA-områdene og av sektorer som gjennom sin virksomhet påvirker landskapet.

Current View