Gode råd for samarbeid med frivillige om kulturminneplaner

1Rådene

Trekk inn frivillige tidlig

En god dialog med historielag og andre organisasjoner tidlig i prosessen kan gi verdifull informasjon og fremme godt samarbeid.

Sett organisasjonene på kommunens høringsliste

Å ha frivillige organisasjoner på høringslista for kommunale planer sikrer at organisasjonene kan engasjere seg i det de har interesse for.

Skap gode møteplasser

Møter og kulturminnearrangement i samarbeid med de frivillige er gode møteplasser for samhandling. En nettside eller Facebook-side kan gi verdifulle innspill og bidra til meningsutveksling og engasjement om kulturminner i kommunen.

Avklar roller og forventninger

Frivillige kulturvernorganisasjoner kan gi innspill, men skal ikke bestemme prioriteringene i kulturminneplanen. Vær tydelig på at det er kommunens ansvar.

Har romslige og tydelige tidsfrister

Samarbeid med frivillige påvirkes av at de frivillige har andre jobber og forpliktelser ved siden av. Derfor er det ekstra viktig å bli enige om tydelige tidsfrister, og ikke forvente for rask framdrift.

La frivillige delta aktivt til planens handlingsdel

Bli enig med de frivillige om konkrete tiltak i handlingsdelen, som istandsetting, skjøtsel og formidling. Skal nye kulturminner registreres bør det også inn i handlingsdelen.

Lag formaliserte avtaler for restaureringsarbeid

Skal frivillige løse bestemte oppgaver i forbindelse med planen er det viktig å ha en avtale som beskriver helt konkret hva som skal gjøres. Dette gjelder spesielt for registreringsarbeid.

Løft fram de frivilliges arbeid

Kulturminneplanen er en gyllen mulighet til å rose og løfte fram de frivilliges innsats. Gi frivillige bidragsytere en rolle når kommunen presenterer kulturminneplanen for media, og husk å takke dem skikkelig for innsatsen.

Husk

De frivillige er frie – og villige, og må få gjøre det de har lyst til. Uten den frivillige innsatsen ville vi vært mange kulturminner fattigere.