Utarbeidelse av en kulturminneplan

Veilederen tar for seg alle trinn i planprosessen – fra oppstarten med planstrategiarbeidet, utarbeidelse av planprogram, avgrensning av planarbeidet, medvirkning i planprosessen og råd om utarbeidelse av selve planen. Målgruppen er kommuner som skal i gang med, eller som har startet arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

Current View